ŽENA KOJA JE VIDJELA SVOJU KUĆU U DŽENNETU

Autor: Jasmin Mudžahid

Postoje žene čiju odlučnost ne možete poljuljati. Njih je Allah ojačao i nisu ničemu potčinjene osim Njemu. I tako ih ni najveći tiranin nije mogao slomiti ili učiniti da se odreknu vjere.
Asija, faraonova žena, je bila jedna takva žena.
Njena snaga i njen status će zauvijek ostat primjer cijelom čovječanstvu. Ona je bila žena koja nikada nije dozvolila da je definišu ili ograniče njene bolne okolnosti. Umjesto toga, ona je u sebi nosila duboko uvjerenje i znanje ko je ona zaista, tako da je bila spremna da umre za ono u šta je vjerovala. To je vjerovatno razlog zbog čega je Poslanik Muhammed, s.a.v.s., kao jednu od najvećih žena svih vremena.
Jednog dana, Poslanik, s.a.v.s., je sjedio sa ashabima i povukao je četiri linije te je zatim prisutne upitao: ”Da li znate šta znače ove linije”? Prisutni su odgovorili: “Allah i Njegov poslanik najbolje znaju” Zatim je rekao: ”Najbolje žene u Džennetu od svih žena će biti Hatidža kćerka Huvejlidova, Fatima kćerka Muhammeda, Asija kćerka Muzahimova, žena faraonova i Merjema kćerka Imrana. (Ahmed)
Sada priča počinje u Egiptu, gdje je ona živjela sa svojim mužem faraonom, najvećim tiraninom svih vremena. Nakon što mu je proricatelj sudbine rekao da će ga svrgnuti muškarac iz Beni Israela, faraon je naredio da se svake druge godine ubijaju muška djeca. Kur’an opisuje ovaj užasan život Beni Israela kada kaže: i kada smo vas od faraonovih ljudi izbavili, koji su vas najgorim mukama mučili: mušku vam djecu klali a žensku u životu ostavljali; – a to vam je bilo veliko iskušenje od Gospodara vašeg. (el-Bekara, 49)
Dakle, kada se rodio Musa, a.s., njegova majka se plašila za njegov život. Ali, Allah je uvjerio da će on biti siguran i kazao joj je da ga stavi u čamac i pusti niz Nil. Kur’an nam kaže: I Mi nadahnusmo Musaovu majku: “Doji ga, a kad se uplašiš za njegov život, baci ga u rijeku, i ne strahuj i ne tuguj, Mi ćemo ti ga, doista, vratiti i poslanikom ga učiniti.” (el-Kasas, 7)
I kao što je Allah obećao, Musa je stigao sigurno do obale gdje ga je pronašla Asija. Asija je zatim ubijedila svog muža da zadrži dijete. Allah nam kaže: I nađoše ga faraonovi ljudi, da im postane dušmanin i jad; – zaista su faraon i Haman i vojske njihove uvijek griješili. I žena faraonova reče: “On će biti radost i meni i tebi! Ne ubijte ga, možda će nam od koristi biti, a možemo ga i posiniti.” A oni ništa ne predosjetiše. (el-Kasas, 8-9)
Tako je Musa rastao pod zaštitom Asije u kući faraona. Musa je izrastao u velikog poslanika koji je pozvao svoj narod da obožava samo jednog Boga. Ali, zbog ugnjetavanja faraona, veliki broj ljudi nije vjerovao u njega. On je zastrašivao narod. Okupio bi sve svoje pristalice i kazao: “Ja sam vaš gospodar, najveći”. I prijetio bi svakome ko bi pokušao da ne vjeruje u njega kao jedinog pravog gospodara. Najbolji dokaz njegovog zastrašivanja jeste kada su mađioničari povjerovali u Musaovu poruku, faron im je zaprijetio velikom kaznom. On je prijetio da će im odsjeći udove. Da će njihove ruke i noge unakrst vezati i da će ih onda razapeti na stabla drveća. Dakle, ovo je bila kazna onima koji su vjerovali, Ipak, bez obzira na ovaj progon, Asija je vjerovala u Musaovu poruku i čvrsto se držala onoga u šta je vjerovala. Ta vjera je bila toliko jaka da je bila spremna da umre za nju. Kada je faron saznao u šta vjeruje, mučio je žestoko. Ali njena vjera u Allaha je bila toliko jaka da je postala vječni simbol.
Allah, s.v.t., kaže u Kur’anu: A onima koji vjeruju – Allah kao pouku navodi ženu faraonovu, kad je rekla: “Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu i spasi me od faraona i mučnja njegova, i izbavi me od naroda nepravednog!”(et-Tahrim, 11)
Sada razmislimo o ovome.
Asija je bila kraljica. Ona je bila supruga jedne od najmoćnijih osoba koje su hodale zemljom. Ona je živjela živjela život koji je bio bez premca po luksuzu i bogatstvu. Ipak, Asija je znala da je njen pravi dom u Džennetu. Ona nije bila vezana za ovaj život.
Sada, postoji puno lekcija koje možemo naučiti iz Asijinog života. Ali jedna od najljepših lekcija za mene, iz njene priče, je činjenica da uprkos progonima kroz koje je prolazila, Allah, s.v.t., joj je olakšao toliko, da kada su je mučili ona se zapravo smijala. I razlog njenog smijeha počiva u tome što joj je Allah, s.v.t., uslišio dovu i dozvolio joj da vidi svoj dom u Džennetu.
Razlog zašto ovo smatram posebno dirljivim jeste u tome da ako je Allah s vama, čak i najteže borbe mogu postati svjetlo. Ukoliko možete vidjeti svoj dom sa Allahom, s.v.t., u Džennetu, bez obzira kroz šta prolazite u ovom životu može postati lahko. I zar vam treba bolji primjer od žene koju je mučio najgori čovjek koji je ikada hodao ovom zemljom? Ipak, ona je bila u stanju da to podnese pa čak se i nasmijala jer je Allah, s.v.t., bio s njom i On joj je olakšao. I ona je bila više vezana za svoj dom u Džennetu nego za svoj dom ovdje. I zbog toga, sve sa čim se u životu suočavala, i bez obzira koliko je bilo teško, zapravo joj je bilo lagano.
Druga lekcija za koju mislim da je veoma važna je da je ona bila udata za tiranina koji je tvrdio da je on gospodar, zar ne? Ipak, on nju nije definisao. Iako je bio njen suprug i iako je to bila njena okolnost, ona nije bila definisana niti ograničena ovim okolnostima.
Sada, ovo je vrlo važna lekcija za sve nas jer svi mi imamo različite stvari sa kojima se suočavamo.
Pitanje je: Čime mi definišemo našu vrijednost? Živimo u društvu koje nam govori da moramo imati svoju vrijednost, ukoliko ste žena, to je obično na osnovu fizičkog izgleda. Koliko osoba smatra da ste atraktivni, mršavi, itd. Postoje različita mjesta na kojima bi trebale da dobijemo svoju vrijednost. Ali to su ona mjesta gdje društvo uči žene da bi tu mogle dobiti svoju vrijednost. Muškarcima se govori da stječu vrijednost prema statusu, bogatstvu, moći.
Poenta je da naša vrijednost dolazi iz samo jednog odnosa. Samo jednog odnosa. I to je odnos sa našim Stvoriteljem. Naš odnos sa našim Stvoriteljem treba da definiše šta osjećamo prema sebi i ko smo.
Za Asiju, to je tako bilo. Bio je to njen odnos sa njenim Stvoriteljem. To nije bio njen odnos sa tiraninom sa kojim je živjela ili njene okolnosti. U priči o Asiji je vječni primjer žene koja je odabrala Ahiret umjesto svog sjaja ovog svijeta. To je priča o ženi čija ljubav prema Allahu i dom kod Njega je bio veći. To je priča o ženi čija vjera je učinila da se suprotstavi najvećem tiraninu svih vremena.

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije