Želiš li...

Niko nikada ne treba biti depresivan zbog njegovog trenutnog stanja sve dok ide putem koji vodi u Džennet. Postizanje Dženneta je veliki cilj kojeg smo sebi zacrtali u ovom, dunjalučkom, životu i osoba koja ga postigne je pobjednik, bez obzira šta je postigla na ovom svijetu.

Islam nam pruža šansu da kroz mala djela na prolaznom dunjaluku steknemo vječnu nagradu:

 1. Želiš li biti blizu Uzvišenom Allahu? Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: „Čovjek je najbliži svome Gospodaru dok je na sedždi, pa povećajte tada učenje dova.“ (Muslim)
 2. Želiš li nagradu hadža? Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Umra u ramazanu ravna je hadžu“ ili je rekao: „Hadžu sa mnom.“ (Buhari i Muslim)
 3. Želiš li kuću u Džennetu? Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Ko radi Allaha sagradi džamiju, Allah će mu izgraditi kuću u Džennetu.“ (Muslim)
 4. Želiš li steći Allahovo zadovoljstvo? Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Allah je zadovoljan robom koji pojede zalogaj, pa Mu zahvali, ili popije gutljaj vode, pa Mu zahvali.“ (Muslim)
 5. Želiš li da ti dova bude uslišana? Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Dova između ezana i ikameta se ne odbija.“ (Ebu Davud)
 6. Želiš li da ti bude upisana nagrada kao da si cijele godine postio?  Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Post tri dana u toku svakog mjeseca jeste kao post cijele godine.“ (Buhari i Muslim)
 7. Želiš li dobra djela poput brda? Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Ko bude prisustvovao dženazi dok se ne klanja, ima jedan kirat, a ko bude prisustvovao i dok se ne ukopa ima dva kirata.“ „Šta je to dva kirata,“  upitali su. On je odgovorio: „Oni su poput dva brda.“ (Buhari i Muslim)
 8. Želiš li Poslanikovu blizinu u Džennetu? Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: „Ja i skrbnik jetima u Džennetu ćemo biti ovako.“ Pa je pokazao kažiprst i srednji prst. (Buhari)
 9. Želiš li da ti djela nastave teći i nakon smrti? Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Kada čovjek umre, njegova djela se prekidaju osim u tri slučaja: trajna sadaka, nauka kojom se ljudi koriste i dobro dijete koje moli za njega.“ (Muslim)
 10. Želiš li džennetske riznice?  Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao da su džennetske riznice riječi: „La havle ve la kuvvete illa billah – Nema snage niti moći osim s Allahom.“ (Buhari i Muslim)
 11. Da li želiš zadobiti nagradu za trećinu Kur’ana u minuti? Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Sura Kul huvallahu ehad ravna je trećini Kur’ana.“ (Muslim)
 12. Da li želiš da oteža tas tvojih dobrih djela? Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Dvije riječi su lahke na jeziku, drage Milostivome i teške na tasu: Subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahi-l-azim.“ (Buhari)
 13. Želiš li da ti se poveća nafaka i produži život? Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: „Koga raduje da mu se poveća nafaka ili da mu se produži život, neka održava rodbinske veze.“ (Buhari)
 14. Želiš li da te Allah čuva? Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Ko klanja sabah, on je u Allahovoj zaštiti.“ (Muslim)
 15. Želiš li da Allah donosi salavat na tebe? Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Ko na mene donese jedan salavat, Allah će za taj salavat na njega donijeti deset salavata.“ (Muslim)

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije