DESET STVARI KOJE NE BI TREBALI ZANEMARITI TOKOM RAMAZANA

Autor : Saudin Cokoja

Znamo svi da je mjesec Ramazan, mjesec Allahove milosti i svako dobro dijelo učinjeno u njemu, posebno nas približava Allahu. Nekoliko stvari za koje ponekad mislimo da i nisu toliko „važne“ te nisu prioritet da se urade i koje iskreni da budemo, često izostavljamo, ako ih budemo radili redovno, očekuje nas velika nagrada. Neka nam bude mjesec ramazan, početak činjenja tih djela koja nas približavaju Allahu, s.w.t. Samo ću ukratko navesti nazive tih djela i dokaze za njih, kako bih spoznali njihovu vrijednost.

1) PONAVLJANJE ZA MUJEZINOM DOK UČI EZAN

Prenosi se da je Omer ibn Hattab, r.a., rekao: “Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Kada mujezin kaže: ‚Allahu ekber, Allahu ekber‘, i neko od vas iskreno iz srca kaže: ‚Allahu ekber, Allahu ekber‘, a zatim za mujezinom ponovi riječi:

Ešhedu en la ilahe illellahu i ešhedu enne Muhameden resulullah‘, a kad mujezin kaže:‘ Hajja’ales-sallati i hajja ‚alel felahi, kaže:’La havle vela kuvvete illa billah‘, a potom ponovi za mujezinom riječi:’Allahu ekber i La ilahe ilellahu‘ – uči će u Džennet.“ (Sahihu-l-Muslim)

2) ZIKR (SPOMINJANJE ALLAHA U SVAKOM TRENUTKU)

To su riječi koje nas približavaju Allahu, s.w.t., lahke su za naučiti i lahke za izgovarati. Riječi zikra kao što su: SubhanaAllah, Elhamdulillah, Allahu ekber, SubhanaAllah vel hamdulillahi, La havle ve la kuvvete illa billah…..Rekao je Poslanik, s.a.v.s., u hadisu: “Hoćete li da vam kažem o nećemu što je bolje od svih djela, i čini najbolji vid pobožnosti u očima vašeg Gospodara, što će povečati vaš stepen na Ahiretu, i što zavređuje više sevaba nego trošenje zlata i srebra na Allahovom putu ili ulaganja truda na Allahovom putu ?“ Ashabi zamoliše Poslanika, s.a.v.s., da im kaže, pa on reče:“TO JE ALLAHOV ZIKR!“ (Ahmed i Tirmizi, a šejh Albani je rekao da je hadis sahih)

3) KOMPLET ZIKR POSLIJE NAMAZA

Rekao je Poslanik, s.a.v.s., u hadisu: “Ko poslije namaza kaže 33 puta subhanaAllah, 33 puta elhamdulillah, 33 puta Allahu ekber te stoti put kaže:’La ilahe ilellahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l- mulku vele hu-l-hmadu ve huve ala kuli šej’in kadir‘, biće mu oprošteni grijesi makar ih bilo koliko morske pjene.“ (Sahihu-l-Muslim)

I rekao je Poslanik, s.a.v.s.:“Ko poslije farza prouči Ajetul kursiju, biće pod Allahovom zaštitom sve do sljedećeg namaza.“ (Taberani). A u drugoj predaji kod ibn Hibana i Nesaije se kaže: “Ko prouči poslije farza Ajetul kursiju, smrt mu je jedina prepreka za ulazak u Džennet.“

4) ISTIGFAR

Odnosno traženje oprosta od Allaha za počinjenje grijehe a svi smo griješnici. Oism dove za iskreno pokajanje, možemo to da činimo svakodnevno u svakom trenutku, sa jednom jednostvanom riječju:“ESTAGFIRULLAH ili ESTAGFRULLAHE VE ETUBU ILEJHI“. Rekao je Poslanik, s.a.v.s., da je Uzvišeni Allah rekao: “Čovjeće, opraštat ću ti grijehe, ne obazirući se an njih, sve dok Me budeš zvao i molio. Čovjeće, kad bi imao grijeha koliko do neba, pa Me zamolio za oprost, oprostio bih ti. Čovjeće, kad bi mi došao sa grijesima velikim kao Zemlja, i susreo me bez imalo širka, obasuo bih te sa isto toliko oprosta.“ (Tirmizi, hadis je hasen).

I rekao je Poslanik, s.a.v.s.:“Tako mi Allaha, ja svaki dan molim Allaha za oprost i pokajem mu se više od sedamdeset puta.“ (Sahihu-l-Buhari)

5) UČENJE SURA: ZILAZL, KAFIRUN I IHLAS

Poslanik, s.a.v.s., u hadisu je rekao: “Sura „Zilzal“ ima vrijednost kao polovina Kur’ana, sura „Kafirun“, ima vrijednost četvrtine Kur’ana a sura „Ihlas“ ima vrijednost trećine Kur’ana.“ (Tirmizi a šejh Albani je rekao da je hadis hasen).

6) KLANJANJE POTVRĐENIH SUNNETA

Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Ko ustraje u klanjanju 12 rekata dobrovoljnog namaza: četiri prije podne namaza (farza) i dva poslije njega, dva rekata poslije akšama, dva poslije jacije i dva rekata prije sabaha, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu.“ (Sahihu-l-Muslim)

7) DŽENAZA NAMAZ

Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Ko prisustvuje dženazi s čvrstom vjerom i nadom u nagradu, sve dok se ne klanja ima nagradu kao jedan kirat, a ko prisustvuje sve dok se ne ukopa mejt, ima dva kirata. Ashabi upitaše:“A šta je kirat Poslaniče?“ Poslanik, s.a.v.s., odgovori:“Poput dva ogromna brda.“ (Buharija) A u drugoj predaju „Poput brda Uhud“. Kad je ove riječi čuo ibn Omer, r.a., bacio je zemlju koju je držao u rukama i rekao:“Tako mi Allaha, mnogo smo dobra propustili.“

8) SADAKA (MILOSTINJA)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‚alejhi ve selleme, rekao: “Svakog dana je covjek duzan podijeliti sadaku za svaki djelic svoga tijela: da pravedno presudis izmedju dvojice je sadaka, pomoci covjeku da se uspne na konja, ili pomoci mu da na njega natovari teret je sadaka, lijepa rijec je sadaka, svaki korak prema dzamiji ti je sadaka i uklanjanje sa puta onoga sto smeta je sadaka.“ (Muttefekun alejhi)

Rekao je Uzvišeni Allah: ”Lijepo je kad javno dijelite sadaku, ali je za vas bolje ako je dajete siromasima kad niko ne vidi, a On će preći preko nekih vaših loših postupaka. – A Allah dobro zna sve ono što radite.”(Ali Imran, 271).

9) NOĆNI NAMAZ

Rekao je Poslanik, s.av.s.:““Znaj da je vjernikova čast njegovo klanjanje noću, a njegov je ponos nezavisnost od ljudi“ (Hadis biljezi Et-Taberani i Hakim, a Albani ga je ocjenio vjerodostojnim). Hasan el Basri, rahimehullah, veli: „Nisam našao nikakav ibadet teži od namaza u noćnoj tmini.“ Zatim je upitan:“Zašto oni koji klanjaju noćni namaz imaju najljepša lica?“ „Zato što su se oni osamili sa svojim Gospodarom, pa ih je ogrnuo jednim dijelom svoga nura“ odgovori on.

10) ODGAĐANJE VRAČANJE DUGA

Rekao je Poslanik, sa.v.s.:“ ’Onoga koji odgodi vraćanje duga onome koji ga nije u stanju vratiti, ili mu dug oprosti, Allah će na Sudnjem danu skloniti u hlad Svoga prijestolja kada drugog hlada, izuzev Njegovog, neće biti!” (Tirmizi)

Još je Poslanik, s.a.v.s.: rekao: ”Neki čovjek je pozajmljivao ljudima, a svome službeniku je govorio: Kada dođeš siromahu, ne traži od njega (oprosti mu dug) ne bi li i nama Allah oprostio, pa je došao Allahu i On mu je oprostio!” (Buharija i Muslim)

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije