Sufara - Kur'ansko pismo

Elif

Hemze

Tenwin

Dal

Zal

Sukun

Ra

Za

Waw

Ja

Dugi vokali

Tešdid

Ba

Nun

Ta

Sa

Lam

Kaf

Mim

Ha

Sin

Šin

Džim

Fa

Kaf

Ha

Ha - jako

Sad

Dad

Ta - jako

Za - jako

Ajn

Gajn

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije