Šta voliš od dunjaluka

Jedne prilike Allahov Poslanik a.s., sjedio sa ashabima r.a., upitao ih je započinjući sa Ebu Bekrom: „Šta voliš od dunjaluka Ebu Bekre?“

Odgovorio je: „Od dunjaluka volim tri stvari: sjedenje sa tobom, gledanje u tebe i trošenje imetka na tebe.“ „A ti Omere?“ Omer reče: „Volim tri stvari: Naređivanje dobra pa makar i tajno, zabranjivanje zla makar i javno, i govorenje istine pa makar bila gorka.“ „A ti Osmane?“ Osman reče:“Volim tri stvari: Hranjenje siromašnih, širenje selama i klanjanje noću dok ljudi spavaju“.

„A ti Alija? “ On reče: „I ja volim tri stvari: Gosta počastiti, ljeti  postiti i neprijatelja sabljom udariti.“U tom mubarek društvu je bio i Ebu Zerr  El-Gaffari, ashab koji se bio sav posvetio ibadetu, toliko je korio samoga sebe da se mislilo da nema ni jednog čovjeka sa toliko grijeha kao što je on.

Zatim je upitao Ebu Zerra El-Gaffarija: „A ti Ebu Zerre, šta ti voliš od dunjaluka? “ Reče Ebu Zerr: „Od dunjaluka volim tri stvari: „Glad, bolest i smrt. „Allahov Poslanik reče: „A zašto? „Ebu Zerr reče: „Volim glad jer mi omekša srce, volim bolest jer mi olakša grijehe, i volim smrt zbog susreta sa mojim Gospodarom.“ Poslanik a.s., reče: „A ja volim od dunjaluka tri stvari: Miris, žene i radost mojih očiju je u namazu“

Onda je sišao melek Džibril, nazvao im selam i rekao: „A ja od vašeg dunjaluka volim sljedeće tri stvari: Dostavljanje objave, izvršavanje emaneta i ljubav prema siromasima“.

Zatim se uzdigao ka nebu i ponovo sišao te im reče: „Allah vas selami i kaže: „Ja volim od vašeg dunjaluka tri stvari: jezik koji zikr čini, bogobojazno srce i tijelo strpljivo na nedaćama“.

Izvor: Preporod

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije