Allah dž.š. voli kada dovimo

Kada shvatiš da Allah kontroliše cijeli kosmos i da on posjeduje ključeve svih riznica na oba svijeta i da mi od toga imamo samo ono što nam On dozvoli da imamo, prirodni slijed će biti da se okreneš Njemu i zatražiš da ti pomogne u vezi tvojih problema.

To je suština dove i ono što se podrazumijeva pod našom afirmacijom “Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!” (El-Fatiha, 4)

Na svakom rekjatu namaza koje obavljamo, potvrđujemo da od Allaha jedino pomoć tražimo. Dova je oružje vjernika, a njen cilj je da bude sredstvo uspostavljanje naše veze sa Allahom i zadobivanja Njegove božanske pomoći.

Ljepota dove je to što Allah voli kada tražimo od Njega a On se ne umara dajući svojim robovima bilo šta što je korisno za njih. Allah u vezi dove kaže: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.” (El-Bekare, 186)

“Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.” (Gafir, 60)

Ovi ajeti jasno ističu da Allah želi da Ga dozivamo i da će oni koji odbiju da Ga mole biti omraženi kod njihovog Stvoritelja. Ipak, mnogi muslimani ne čine dovu osim u velikoj nuždi. Trudimo se da sve sami učinimo na svoj način ili da zadobijemo Stvoriteljevu pomoć. Allahova pomoć je nešto što je zadnje koje nam se mota po mislima. Ovakav stav nije ispravan. Nekolicina ljudi koji od Allaha traže i kad im je dobro i kad im je loše, prije će dobiti Njegovu čudesnu pomoć u teškim vremenima. Poslanik Muhammed, s.a.v.s., je rekao: “Sjeti se Allaha u lakoći, pa će se On tebe sjetiti u teškoći. (Tirmizi)

Tokom godina lično sam iskusio Allahovu božansku pomoć na mnogo čudnovatih načina i upoznao sam mnoge koji su isto to doživjeli. Doveći Allahu za nešto što ti je stvarno potrebno, radeći to konstantno i vjerujući da će On dati ono što je najbolje za tebe, ti otvoraš vrata čudima. Mnogi od nas ne znaju kako da traže od Allaha i kada da to čine. Ograničili smo dovu na ritual na način što imam proučio dovu poslje namaza u sklopu čega svi podignu ruke bez da razumiju jednu riječ koju on kaže i osjećamo kao da smo odužili našu obavezu činjenja dove. Ne samo da ovo nije istinska dova, već nije ni sunnet činiti dovu na taj način. Sunnet dove je da se ona čini pojedinačno, tokom sedžde ili na noćnom-namazu kada je ona obično najiskrenija a samim time je i veća vjerovatnoća da će biti uslišana. Upitaj se kada si zadnji put iskoristio sedždu kao priliku za upućivanje dove? Allah je bliži nama dok smo na sedždi a Poslanik, s.a.v.s., je provodio toliko vremena na sedždi da bi njegova supruga Aiša, r.a., dotakla njegova stopala kako bi se uvjerila da li je još živ. Dova je nešto što nam treba postati stalna navika. Ako imaš cilj, trebao bi činiti dovu i svakodnevno tražiti pomoć kako bi taj cilj ostvario. Ako želiš nešto, to pokazuje da, ili da to zaista ne želiš tako jako, ili nisi shvatio moć dove.

Allah u poznatom hadisu kudsiju u vezi s dovom kaže: “‘Sine Ademov, sve dok Me moliš i nadaš se Mome oprostu, Ja ću ti opraštati uz sve ono što je pri tebi, ne mareći za to. Sine Ademov, kada bi tvoji grijesi dosezali do neba, pa Me zamolio da ti oprostim, Ja bih to učinio, ne mareći. Sine Ademov, kada bi Mi došao sa grijesima koji bi ispunili čitavu Zemlju, a pri tome nisi nikoga smatrao Meni ravnim, podario bih ti isto toliko oprosta.” (Tirmizi)

Izvor: Ismail Kamdar „Best of Creation – An islamic guide to self-confidence“

Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije