Ne puštaj korjenje na dunjaluku

“Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekriveni ćilimima čarobnim i prekrasnim” (Rahman : 76).

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Koji nas je podučio kako ćemo sačuvati iman i vjeru, posebno u vremenu u kome postoji bezbroj lopova koji iz srca vjernika žele otrgnuti ili raskomadati ljubav prema Allahu i Poslaniku. Uzvišeni Allah mu’minima poručuje da se samo Njega boje i da se u Njega uzdaju. Samo tako dobijamo obećano.
Govorit ću o Pejgamberovim savjetima Ebu Zerru, plemenitom ashabu, r.a. U ovoj hutbi bit će riječi o prvome dijelu tih savjeta, a nastavit ću, inšallah, na sljedećoj hutbi.
Rekao je Ebu Zerr, r.a.: “Oporučio mi je moj prisni prijatelj Muhammed, s.a.v.s., četiri stvari koje su mi draže od ovog svijeta i svega što je na njemu. Prvo, upravljaj lađom kojom ploviš, jer je more veoma duboko…” (El-Makdisi)
Ovim riječima Muhammed, s.a.v.s., podsjeća Ebu Zerra da je lađa dobro djelo, a duboko more je ovaj svijet – dunjaluk. Iz ove poruke su nastale hazreti Alijine riječi: “Allah ima svoje mudre, oštroumne robove koji su ovaj svijet napusutili iz bojazni da ne izgube vječnost. Promotrili su svijet i vidjeli da on nije domovina pametnom, uporedili su ga s morem, pa dobra djela učinili svojom lađom”.
Razumijemo da ovaj svijet ili ova Kuća u kojoj mi živimo nikad nije sigurna i stabilna. Nekada smo smireni, a više puta smeteni i uzburkani. Svako sebi kuje različite planove i ciljeve, a jaki vjetrovi ne pušu i valovi ne idu po želji lađe.
Zato je mu’min dužan biti oprezan spram opasnosti koje prijete sa svih strana kako ne bi bio namamljen raznim udicama. Zato je malo onih koji razumiju i poznaju morski život, tj. malo je pametnih koji znaju svrhu ovog svijeta.
Gazali u svom Ihja’u o tom moru zvanom dunjaluk kaže: “On je Allahov neprijatelj time što mnogim Allahovim robovima biva prepreka na putovanju ka Allahu. On je neprijatelj Allahovim robovima time što mami svojim raznim ukrasima i varljivom ljepotom, čime se samo smiruju strasti, a ne duša. Oni, u uskrćivanju tih ljepota, sabure samo radi Allaha”.
Dunjaluk je neprijatelj i Allahovim neprijateljima tako što ih, svojim varkama, postepeno uzima u svoj zagrljaj, tako da se njemu posvete i samo u Njega vjeruju, da bi im njihov kraj značio oduzimanje vječne sreće. To su oni o kojima Allah kaže: “To su oni koji kupiše ovaj svijet za vječni. Zato im se patnje neće olakšati, niti će im iko u pomoć priteći” (Bekare : 86).
A mu’minima Allah kaže: “…Nipošto ne dozvolite da vas život na ovom svijetu zavede i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba” (Lukman : 33).
Poslanik veli: “Dunjaluk je zatvor vjerniku, a Džennet kafiru”. (21. Muslim, Ahmed, Tirmizija, Ibn Madže)
Brate, nemoj da te zavarava to što eventualno vidiš da nevjernik ima i uživa. To je samo zamka.
Hazreti Aiša prenosi da je i Muhammed, s.a.v.s., rekao: “Dunjaluk je kuća onom ko kuće nema, imetak onom ko imetka nema. Skuplja ga onaj ko pameti nema. Zbog njeg se svađa onaj ko znanja nema. Zbog njega zavidi onaj ko razboritosti nema. Njemu hrli onaj ko ubjeđenja nema”. (Ahmed, Bejhekija)
Braćo, dunjaluk je kao sjena. Ne zamarajte se uzaludno ga ganjajući. Okrenite mu leđa i eto njega za vama.
U predaji koju bilježi Ibn Ebi Dunja stoji: “O, dunjaluče, ko bude Mene služio – budi mu sluga, a ko tebi služi – eto ga tebi; uradi s njm šta god hoćeš”.
Dakle, brate, šta god dunjalučkog postigneš, znaj da je to već neko prije tebe imao i da će i poslije tebe imati. Od ovog svijeta je tvoje ono što obučeš i pojedeš. Zato, ne ubijaj sebe i potomstvo zbog obroka, već posti od dunjaluka ako se želiš iftariti vječnim svijetom.
Druga Poslanikova poruka Ebu Zerru je: “I opskrbi se dobro onim što ti je potrebno za put, jer je ovaj put dalek”. (El-Makdisi)
Čime ćemo se opskrbiti ako nećemo bogobojaznošću, stalnom svjesnošću o Allahu. Allah kaže: “A najbolja opskrba je bogobojaznost (takvaluk) i Mene se bojte o, razumom obdareni” (Bekare : 197).
Što nam ovo oružje bude jače, nevjernik će biti manji od nas. To je bilo glavno oružje kojim smo se, uz Allahovu pomoć, spasili u toku rata. Zato su sada velike “granate” usmjerene ka tom našem oružju (takvaluku), kojeg se najviše boje. Jedna takva “granata” ispaljena je prije par dana u kampanji protiv nazivanja selama.
Molim Allaha, dž.š., da ujedini naša srca i učvrsti naše redove u borbi protiv pakosti i zablude. Amin!

Autor: Hfz. Sulejman Bugari

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije