USPJEŠAN BRAK – KARIKA KOJA NEDOSTAJE

Autor: Jasmin Mogahed

Od Njegovih znakova jeste i to što je od vas druge vaše stvorio, kako bi se uz njih smirili, i dao je da među vama vlada ljubav i samilost; doista su u tome znaci za one koji razmišljaju! (el-Rum, 21.)

Svi smo pročitali ovaj ajet na bezbroj pozivnica za vjenčanje. Ali koliko njih je zapravo to doživjelo? Koliko naši brakovi zapravo predstavljaju otjelotvorenje ljubavi i milosrđa koje je Allah opisao? Šta se to pogrešno dogodilo da veliki broj naših brakova završi razvodom?

Prema dr. Emersonu Eggerichsu, autoru knjige “Ljubav i poštovanje: Ljubav koju ona priželjkuje; Poštovanje koje je njemu očajnički potrebno”, odgovor je jednostavan. U svojoj knjizi Eggerichs objašnjava da su opsežna istraživanja pronašla da je primarna potreba muškarca poštovanje, dok je ženina primarna potreba ljubav. On opisuje ono što naziva ‘ludi krug- obrazac argumentacije koji rezultira kada žena ne pokazuje poštovanje i kada muž ne pokazuje ljubav. Drugim riječima, kada žena osjeća da se njen muž ponaša kao da je ne voli, ona često reagira nepoštovanjem, što dovodi da se muž ponaša sa još većim nedostatkom ljubavi.

Eggerichs tvrdi da rješenje ‘ludog kruga’ počiva na tome da žena pokazuje bezuvjetno poštovanje prema mužu a da muž pokazuje bezuvjetnu ljubav prema ženi. To znači da žena ne smije reći da muž prvo mora da je voli prije nego što mu pokaže poštovanje. Na taj način, ona će dovesti samo do još većeg ne iskazivanja ljubavi. I muž ne smije reći da ga žena mora poštovati prije nego što joj pokaže ljubav. Radeći na taj način on će dovesti do još većeg nepoštovanja prema njemu. Ovo dvoje mora biti bezuvjetno. Kada sam razmislila o ovom konceptu shvatila sam da u Kur’anu i poslaničkoj mudrost ne postoje dva koncepta koja su više naglašena u vezi bračnog odnosa.

Poslanik, s.a.v.s., je muškarcima kazao:

Pažljivo postupajte sa ženama, jer je žena stvorena od rebra koje je najviše krivo na svome vrhu. Ako pretjerate u njegovom ispravljanju, slomićete ga, a ako ga ostavite ono ostaje krivo, pa pazite kako postupate sa ženama. (Buhari i Muslim)

On je dalje naglasio: Najpotpuniji vjernici u imanu su najpotpunijeg morala, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama. (et-Tirmizi)

Poslanik, s.a.v.s., je također rekao: Neka vjernik ne mrzi vjernicu, ako ne voli neku od njenih osobina, bit će zadovoljan drugim. (Muslim)

Allah dž.š. kaže:

S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao. (En-Nisa, 19)

U ovim draguljima mudrosti, muškarci se pozivaju da budu ljubazni i puni ljubavi prema svojim ženama. Štaviše, oni se pozivaju da pređu preko nedostataka svojih žena pokazujući dobrotu i ljubav. S druge strane, kada se obraća ženi, fokus je drugačiji. Zašto ženama nije rečeno, pa ponovljeno, da budu ljubazne i pune ljubavi prema svojim muževima? Možda je to zbog toga što je ženama bezuvjetna ljubav data po prirodi. Malo muževa se žali da ih njihove žene ne vole. Ali veliki broj njih se žali da ih žene ne poštuju. I to je taj osjećaj koji je najviše puta istaknut u Kur’anu i sunnetu a da se odnosi na žene.

Poštovanje se može očitovati na nekoliko načina. Jedan od najvažnijih načina pokazivanja poštovanja je poštovanje nečijih želja. Kada neko kaže: “Poštujem tvoj savjet’ to znači ‘Uradit ću po tvom savjetu”. Poštovanje vođe, znači da se radi kako on kaže. Poštovanje roditelja znači da se ne ide protiv njihovih želja. A poštovanje vlastitog muža znači poštovanje njegovih želja. Poslanik, s.a.v.s., kaže: Ženi koja redovito klanja pet vakat namaza, posti mjesec ramazana, čuva svoju čast i poštenje i bude pokorna svome mužu, bit će joj rečeno- Uđi u Džennet na koja god vrata želiš. (et-Tirmizi) Zašto nam je kao ženama rečeno da poštujemo i slijedimo želje naših muževa? To je zbog toga što je muškacima dat dodatni stupanj odgovornosti. Allah dž.š. kaže: Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. (En-Nisa, 34)

Ali zar nas, kao žene, ovo bezuvjetno poštovanje prema mužu neće staviti u slabiji, podređeniji položaj? Zar nećemo sebe dovesti do iskorištavanja i zlostavljanja? Upravo suprotno. Kur’an, poslanički primjer, i čak savremena istraživanja su dokazala upravo suprotno. Što više žena pokazuje poštovanje prema svom mužu, to će on pokazivati više ljubavi i dobrote prema njoj. A ustvari, što ona pokazuje više nepoštovanja, to on, muž, postaje grublji i ima manje ljubavi prema njoj.

Slično tome, muškarac se može zapitati zašto bi pokazivao dobrotu i ljubav čak i prema ženi koja ne pokazuje poštovanje. Kao odgovor na ovo pitanje trebamo samo pogledati primjer Omera ibn el-Hattaba. Kada je jedan čovjek došao do Omera, koji je u to vrijeme bio halifa, kako bi se žalio na svoju ženu, čuo je Omerovu ženu kako viče na njega. Kako se čovjek okrenuo da ode, Omer ga pozva natrag. Kazao je Omeru da je došao da se žali na isti problem koji Omer sam ima. Na ovo mu Omer odgovori da ga njegova žena toleriše, pere njegovu odjeću, čisti njegov dom, ugađa mu i brine za njegovu djecu. Ako ona sve to čini za njega, kako onda da on ne toleriše nju kada povisi glas?

Ova priča pruža prekrasan primjer svima nama, ne samo muškarcima. Ova priča je neprocjenjiva ilustracija tolerancije i strpljenja, što je osnova svakog uspješnog braka. Štaviše, razmislite o nagradi na Ahiretu za sve one koji su bili strpljivi. Allah kaže: Reci: samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni. (Ez-Zumer, 10)

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije