Odgoj duše u dvadeset koraka

Autor: Osman Altaš

1 – Poslušaj me, dušo moja… Ti pripadaš Allahu. Ti si Allahov rob, a pravi rob je pokoran svome Gospodaru.

2 – Poslušaj me, dušo moja… Ti nisi postojala, a sada postojiš. Onaj koji te je stvorio iz ničega Moćan je i kadar da te pretvori u ništa. Štaviše, On je stvorio jedno strašno mjesto – Džehennem, kao tvoje moguće prebivalište. Budi oprezna prema Njemu. Ne hvališi se sobom i nipošto ne zanemari poštovanje prema Onome koji te je stvorio.

3 – Poslušaj me, dušo moja… Ti nisi imala nikakvog uticaja na svoj dolazak na ovaj svijet; na odabir spola, rase, boje i oblika, a niti si mogla birati svoje roditelje i vrijeme i mjesto u kojem ćeš se roditi. Došla si voljom i odredbom Uzvišenog Allaha. Stoga budi uljudna onoliko koliko je u tvojoj moći spram Njegove snage kojom te je On stvorio, ne tražeći tvoju pomoć ili mišljenje prilikom tvoga stvaranja. Budi svjesna da si podređena Njemu i tu činjenicu nikada ne zanemaruj.

4 – Poslušaj me, dušo moja… U suri Kaf, u 18. ajetu, Uzvišeni kaže: ”On ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije.”  Dakle, svaku riječ koju izustiš, bilježe meleki. Nijedna riječ se ne izgovori, a da nije zabilježena od strane meleka koji su na desnoj ili lijevoj strani. Nemoj misliti da će se izgovorena riječ izgubiti i nestati. Nipošto! Zato ne uznemiravaj meleke koji su na tvojoj lijevoj strani, ne kvari njihov rahatluk. Ako ih uznemiriš i pokvariš njihov rahatluk, znaj da će bilježiti svako loše djelo koje si uradila, a to će značiti propast za tebe. Sve što si rekla i način na koji si to rekla, sve što si uradila i način na koji si to uradila – sačuvano je, bez izostavljanja. Sve što pomisliš u srcu, bilo da to obznaniš ili sakriješ u sebi, Allah to zna. Imaj poštovanja prema Onome koji te bolje poznaje nego što ti poznaješ sebe. Uzrok nevolja koje te zadese ne traži na drugom mjestu i kod drugih ljudi, osim kod sebe…

5 – Poslušaj me, dušo moja… Allah zna šta radiš, On vidi šta činiš i On zna šta misliš u svome srcu, još prije nego ti misao na um dođe. On je zapovjedio je da se bilježi svaka riječ koju izgovoriš. Stoga ne prelazi granicu uljudnosti i ne budi nepristojna prema Njemu…

6 – Poslušaj me, dušo moja…  Ti si danas na pravom putu, ali nemaš garanciju za sutra. Nemaš garanciju da ćeš napustiti ovaj svijet kao vjernik. Stoga se ne oholi, pripisujući sebi dobro djelo koje uradiš… Čak i sve ono o čemu misliš da pripada tebi, ustvari pripada Allahu. Ne zavaravaj se, smatrajući da ti posjeduješ nešto i na taj način se ne protivi Allahu. Trajno Mu zahvaljuj što ti je pružio priliku da Mu činiš ibadet…

7 – Poslušaj me, dušo moja… Ibadeti koje činiš, priliče tebi. Nikako ne misli da oni priliče Allahu, čineći Mu tako širk… Ti ne možeš činiti ibadet kako to dolikuje Uzvišenom Allahu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Gospodaru moj! Ja Te nisam u stanju veličati onako kako Tebi dolikuje.”, pa kako bi ti mogla?…

8 – Poslušaj me, dušo moja… Zikr koji činiš nemoj obavljati smatrajući ga velikim umijećem. Budi uvijek tužna, jer nisi u stanju činiti ibadet kako bi ga trebalo činiti, i pokaj se za sva pokajanja koja si učinila… Ako se Onome koji te gleda ne dopadne gluma koju izvodiš, teško tebi… Sutra će ti to predočiti u lice… Stoga budi oprezna…

9 – Poslušaj me, dušo moja… Ima Allahovih robova koji ni za trenutak ne zaboravljaju Uzvišenog Allaha… Otiđi kod njih i usporedi se s njima… Prvo što trebaš da uradiš jeste da preispitaš svoje vjerovanje. Potom moli Allaha da te zaštiti od tebe, od onoga što si uradila i od onoga što ćeš uraditi. Pogni glavu i hodi ponizno…

10 – Poslušaj me, dušo moja… Ako ti je Allah dao jezik kojim Ga hvališ i srce kojim Ga zikr činiš, uistinu ti je dao veliko dobro. Kako ćeš Mu na tome zahvaliti? Sjedni, padni na sedždu i plači… Allahovi iskreni robovi, Allahove evlije tako rade, a vidi tebe…

11 – Poslušaj me, dušo moja… Ako te je Uzvišeni Allah sačuvao nevjerstva, to znači da ti On želi darovati Džennet. Zato spoznaj svoje mogućnosti. Ako ti je darovo blagodat da Ga zikir činiš sa iskrenim nijetom, uistinu ti je dao veliku blagodat! Znaj da je nagrada za zikr – Allah! Da budeš bliska i zajedno sa Allahom. Obrati pažnju, to je ono što je najvažnije za tebe. Ako nisi u stanju da se odužiš za tu blagodat, onda bar imaj namjeru da se odužiš. Živi poput onih koji su skrhani bolom jer nisu u stanju da vrate dug…

12 – Poslušaj me, dušo moja… Ti činiš zikr, sjećajući se i spominjući Uzvišenog Allaha, i tebi je to dar od Njega, jer da se On ne sjeti tebe i da ti ne dopusti da Ga spominješ, ti ne bi bila u stanju da Ga spomeneš samo jednom. Trebaš zahvaljivati Allahu svakoga dana onoliko puta koliko je On stvorio elektrona, protona i neutrona u svemiru, jer ti je omogućio da Ga spominješ. Znaj da te On mnogo voli i zato ne pokušavaj da zloupotrjebiš Njegovu ljubav prema tebi…

13 – Poslušaj me, dušo moja… Kur’an Časni je Allahov govor. Knjiga koju je poslao tebi… Nije ju objavio drugima, nego tebi. Kako je to samo velika blagodat! Znaj da te On mnogo voli, a i onoga koji tebe voli…

14 – Poslušaj me, dušo moja… Sve stvoreno pripada Allahu. On je Vlasnik svega. Svaki čovjek je Allahov rob. Vlasnik toliko stvorenja koja se tebi ne sviđaju je Allah Uzvišeni. Ne ljuti Stvoritelja tako što ti se ne sviđa ono što je On stvorio. Jer ako se On naljuti ništa ne može spriječiti njegovu srdžbu. Pogledaj se samo koliko si bespomoćan i jadan…

15 – Poslušaj me, dušo moja… Nemoj da voliš Allahove neprijatelje ma kakvog položaja i funkcije bili, pa da za ono što je Allah rekao da je loše ti kažeš dobro a ono za šta je Allah rekao da je dobro ti kažeš da je loše. Ne protivi se Allahu! Predaj Mu se! Ljude i njihova djela odmjeri na vagi Šerijata. Dobro i pozitivno je samo ono o čemu je On objavio takav sud.

16 – Poslušaj me, dušo moja… Muhamed Resulullah, s.a.v.s., nije običan čovjek. On je lijep i poseban. On je Allahov miljenik (habibullah). Dužnost je da se na njega donese salavat i ukaže poštovanje kada mu se samo ime spomene. Upotpuni svoje poštovanje prema njemu. Onaj ko nema poštovanja prema njemu, napustio je njegov put, a ko bude napustio njegov put, skrenuo je sa Allahovog puta. Traži da te Allah zaštiti od takvog stanja. Budi svjesna toga i biće ti dovoljno!

17 – Poslušaj me, dušo moja… U namazu stupaš pred Allaha. Da budeš primljena u Njegovu blizinu predstavlja dar u pravom smislu te riječi. Cijeni vrijednost onoga čime te je Allah darovao. Poniznost i skrušenost (hušu’) u namazu je vrlo važna. Shvati to i biće ti dovoljno!

18 – Poslušaj me, dušo moja… Allah u suri Kaf, u 16. ajetu, kaže: ”Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice.” Zašto se udaljavaš od Allaha koji tebi bliži od tebe same?

19 – Poslušaj me, dušo moja… Zikr je ono šta te približava Allahu. Imaš li namjeru da Ga spominješ, imaš li snagu i vrijeme da Ga spominješ Ili možda tebe zavarava ova svijet… Stoga, ne daj se prevariti…

20 – Poslušaj me, dušo moja… U islamu imamo uzor kojem nema premca, našeg dragog Pejgambera, s.a.v.s.! Ti pripadaš njegovom ummetu. Svoje duhovno stanje možeš sagledati na sljedeći način: Onaj ko prihvata islam prvo misli isto kao Pejgamber s.a.v.s. Ovo se naziva jedinstvo u mišljenju. Kasnije počinje da se poistovjećuje sa njim i dolazi do jedinstva u osjećanju. Kada se ovo upotpuni onda dolazi do jedinstva sa njim u halu, ponašanju, stavu i istikametu. Usporedi sebe sa Pejgamberom s.a.v.s. Koliko mu sličiš, koliko si zajedno sa njim?…

Časopis Altınoluk, broj 364, Juni, 2016. preveo: Muhamed Halilagić

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije