Menu

Tag: sufara

01. Harf – ELIF

2967

02. Harf – BA

3229

03. Harf – TA

3037

04. Harf – SA

2844

05. Harf – DŽIM

2905

06. Harf – HA…

2857

07. Harf – HA…

2534

08. Harf – DAL

2728

09. Harf – ZAL

2547

Znak SUKUN

2688

10. Harf – RA

2711

11. Harf – ZA

2531

12. Harf – SIN

2858

13. Harf – ŠIN

2453

14. Harf – SAD

2744

15. Harf – DAD

2511

16. Harf – TA…

2773

17. Harf – ZA…

2671

18. Harf – AYN

2472

19. Harf – GAYN

2318

20. Harf – FA

3034

21. Harf – QAF

2572

22. Harf – KAF

2554

23. Harf – LAM

3208

24. Harf – MIM

2916

25. Harf – NUN

2418

26. Harf – WAW

2659

27. Harf – HA

2825

28. Harf – YA

2444

Dugi vokali

2552

Hemze

3046

Tenwin

2506

Tešdid

2630
Džuma namaz se klanja u 14:00 i u 15:00 sati.

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spenden- bescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).

BKC Videoportal