Menu

Tag: Namaz

Izgovori za ostavljanje namaza

2168
Autor: Džemil Tokpinar Ljudi koji nikako ne klanjaju namaz ili ga veoma često izostavljaju, koriste mnoge izgovore. Zbog toga…

Klanjamo li po Sunnetu?!

2068
Autor : Dr. Elvir Duranović KUR’ ANSKO – SUNNETSKA ANALIZA OBREDĀ U STRUKTURI NAMAZA U DŽEMATU BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH MUSLIMANA (ILI,…

Tri osobine zaljubljenika u…

1670
Autor: Fethullah Gülen Svaki put kad stane na namaz čovjek bi trebao nastojati dosegnuti njegovu suštinsku istinu i smisao.…

Važnost i veličina namaza

1646
Autor: Šejh Ebu Abdullah Musned ibni Muhsin El-Kahtani Hvala Allahu i salavat i selam na Njegovog Poslanika, časnu mu…

Sedžda u namazu

1952
Autor: Dr. Enes Karić Kroz sedždu struji Istina, njome se zalazi iza vremena i prostora, iza prolaznosti i propadanja,…

Važnost namaza

1971
Autor: Ibn Tejmija   Uzvišeni Allah objavio je Kur’an Vjerovjesniku, s.a.v.s., da ga objasni ljudima: ‘A tebi objavljujemo Kur’an…
Džuma namaz se klanja u 14:00 i u 15:00 sati.

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spenden- bescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).

BKC Videoportal