Menu

Tag: Muhamed s.a.v.s.

Posljednji dani života Allahovog…

1630
Piše se godina 11. od kada je hidžra učinjena. Jedanest godina od kada su stanovnici Medine ugostili Allahova vjerovjesnika,…

Oporuka Džibrila a.s.

1708
Melek Džibrail a.s. je jedne prilike poručio i obznanio Muhammedu a.s. pet stvari. Ko ih bude ispavno shvatio on…

Vasijjeti, oporuke i savjeti…

1781
POSLANIKOVA OPORUKA NA KOJOJ JE NJGOV PEČAT Davud El – Evdi prenosi od Abdullaha ibn Mes’uda, r.a. da je…

Islamski propisi o kurbanu

1823
Autor: Prof. Ibrahim Džananović “INNA EA ‘TAJNAK – EL – KEVSER FE SALLI LI RABBIKE VENHAR” (Kur’an, El –…

Moja ispovijest: Stidim se…

1431
Autor: Dr. Mustafa Cerić Allahov Poslaniče, znam da si volio svoj rodni grad – svoju Mekku. Govorio si da…

Osobine vjernika spomenute u…

1748
1.Šta god da ga zadesi, vjernik ostaje ustrajan u svome vjerovanju. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme:…