Menu

Tag: Muhamed s.a.v.s.

Posljednji dani života Allahovog…

2115
Piše se godina 11. od kada je hidžra učinjena. Jedanest godina od kada su stanovnici Medine ugostili Allahova vjerovjesnika,…

Oporuka Džibrila a.s.

2117
Melek Džibrail a.s. je jedne prilike poručio i obznanio Muhammedu a.s. pet stvari. Ko ih bude ispavno shvatio on…

Vasijjeti, oporuke i savjeti…

2171
POSLANIKOVA OPORUKA NA KOJOJ JE NJGOV PEČAT Davud El – Evdi prenosi od Abdullaha ibn Mes’uda, r.a. da je…

Islamski propisi o kurbanu

2248
Autor: Prof. Ibrahim Džananović “INNA EA ‘TAJNAK – EL – KEVSER FE SALLI LI RABBIKE VENHAR” (Kur’an, El –…

Moja ispovijest: Stidim se…

1793
Autor: Dr. Mustafa Cerić Allahov Poslaniče, znam da si volio svoj rodni grad – svoju Mekku. Govorio si da…

Osobine vjernika spomenute u…

2126
1.Šta god da ga zadesi, vjernik ostaje ustrajan u svome vjerovanju. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme:…
Džuma namaz se klanja u 14:00 i u 15:00 sati.

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spenden- bescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).

BKC Videoportal