Menu

Tag: Melek

Poslanikov san

1967
Abdurrahman ibn Semure priča kako su ashabi sjedili jedanput u Medini, kada im je došao Allahov Poslanik a.s. i…

Oporuka Džibrila a.s.

1708
Melek Džibrail a.s. je jedne prilike poručio i obznanio Muhammedu a.s. pet stvari. Ko ih bude ispavno shvatio on…

Nadijevanje imena, klanje akika…

2361
Autor: Mustafa Spahić Jedna od bitnih odrednica čovjeka koje ga čine čovjekom kao jedinstvenim i neponovljivim entitetom, neusporedivim s…