Menu

Tag: Hadž

Istinita priča o hadžu:…

1943
Hadžija Seid iz Egipta, nakon što je obavio obrede hadždža, sjedio je u sali za čekanje na međunarodnom aerodromu…

Obaveznost hadža i propisi…

1812
„Prvi hram podignut za ljude jeste onaj u Beki, blagoslovljen i putokaz svijetovima. U njemu su znamenja očevidna, mjesto…

Dr. Jusuf Kardavi o…

1383
Gledalac i Štokholma: Moje pitanje odnosi se na organizaciju hadždža, i na tijelo koje rukovodi organizacijom. Mislim da je…

Poslanikov san

2229
Abdurrahman ibn Semure priča kako su ashabi sjedili jedanput u Medini, kada im je došao Allahov Poslanik a.s. i…

Dr. Jusuf Kardavi o…

1503
Gledalac iz Amerike: Obavio sam hadždž prije dvije godine. Ono što me posebno zadivilo jeste, upravo, taj skup svih…

Dr. Jusuf Kardavi o…

1450
Obredi hadždža nisu puki ritual, nego, hadždž, kao i svaki ibadet u islamu, ima svoj cilj i svoju mudrost,…
Džuma namaz se klanja u 15:00 sati.

Ramazanska Vaktija 2020

BKC Videoportal

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spenden- bescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).