Menu

Tag: Hadž

Istinita priča o hadžu:…

1773
Hadžija Seid iz Egipta, nakon što je obavio obrede hadždža, sjedio je u sali za čekanje na međunarodnom aerodromu…

Obaveznost hadža i propisi…

1694
„Prvi hram podignut za ljude jeste onaj u Beki, blagoslovljen i putokaz svijetovima. U njemu su znamenja očevidna, mjesto…

Dr. Jusuf Kardavi o…

1285
Gledalac i Štokholma: Moje pitanje odnosi se na organizaciju hadždža, i na tijelo koje rukovodi organizacijom. Mislim da je…

Poslanikov san

1973
Abdurrahman ibn Semure priča kako su ashabi sjedili jedanput u Medini, kada im je došao Allahov Poslanik a.s. i…

Dr. Jusuf Kardavi o…

1402
Gledalac iz Amerike: Obavio sam hadždž prije dvije godine. Ono što me posebno zadivilo jeste, upravo, taj skup svih…

Dr. Jusuf Kardavi o…

1341
Obredi hadždža nisu puki ritual, nego, hadždž, kao i svaki ibadet u islamu, ima svoj cilj i svoju mudrost,…