Menu

Seminar i radionica o moralu

U okviru aktivnosti vezanih za rad omladine BKC-Frankfurt, u subotu 9. marta održan je drugi ciklus cjelodnevnog seminara i kreativnih radionica na temu „Moral – Ahlak“. Ovaj put seminar je bio namjenjen i prilagođen omladini uzrasta 14 do 18 godina. Na seminaru je uzelo učešće njih dvadest i dvoje, a predavač je bio Munir ef. Hodžić.

Cilj seminara je bio ponuditi omladini odgovore na moguće moralne dileme sa kojima se susreću u svakodnevnom životu, i prezentirati konkretne I praktične savjete kako sačuvati svoj moral kroz životne izazovne situacije.

 

U veoma produktivnom zajedničkom radu kroz kreativne radionice, dati su odgovori na pitanja: šta je to moral, zašto je za vjernike važno da budu moralni, zašto uopće postoje opšti moralni principi, kakva je uloga vjere u moralu ali i morala u vjeri, te kakvu ulogu ima vjernik glede moral u svome okruženju, svojoj porodici, zajedinici i društvu u cjelini.

Prošlog mjeseca je seminar sličnog koncepta prezentiran među BKC- omladinom koja je starija od 18 godina, iako je ovaj put korišten pojednostavljen pristup istoj temi, došlo se do sličnih, veoma bitnih zaključaka. Definisana je razlika između pojmova ibadet i ahlak, i jasno je artikulisana važnost lijepog ponašanja koje se može i treba uvijek iznova učiti, što je i poruka koju su prisutni uzeli sa ovog seminara.

Primjetno je bilo koliko je naša omladina „neoptrećena”, te koliko u svojim razmšljanjima I odlukama koriste čiste iskrene instinkte koji će se vremenom i iskustvom oblikovati prema spoljašnjim utjecajima.

Ugodno druženje, kreativan rad i razmjena ideja, zajedničko obavljanje namaza, ukusan ručak, i puno korisnog i naučenog, uvezali su i još više međusobno približili BKC-omladinu koja se i inače druži kroz BKC-Mekteb I druge aktivnosti koje nudi naš džemat.

Džuma namaz se klanja u 15:00 sati.

Ramazanska Vaktija 2020

BKC Videoportal

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spenden- bescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).