Navigacija

Radni sastanak omladine BKC Frankfurt

U subotu 19. janura u BKC Frankfurt, održan je sastanak BKC-omladine. Na sastanku je omladina imala priliku dobiti pojedinosti vezane za plan aktivnosti u 2019. Plan je izradila grupa omladinaca i omladinki, koji su nosioci aktivnosti omladinskog odjela u BKC Ftankfurt, i predstavili su isti svim prisutnim koji su imali priliku dati svoj doprinos, mišljenja i ideje. Dogovoreni su budući termini i spomenute mogućnosti i smjernice za rad omladine u budućnosti.

Prisutna omladina je prije svega uživala u lijepom i opuštenom druženju iako je ovo bio sastanak radnog karaktera, tako da se večina zadržala još dugo nakon satanaka u prostorijama našeg Centra.

Našoj omladini želimo puno uspjeha u budućem radu.

Džuma-namaz

Džuma namaz se klanja u 15:00 sati.

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spendenbescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).

BKC Videoportal

BKC Statistika

  • 1.157.269