Menu

Radni sastanak omladine BKC Frankfurt

U subotu 19. janura u BKC Frankfurt, održan je sastanak BKC-omladine. Na sastanku je omladina imala priliku dobiti pojedinosti vezane za plan aktivnosti u 2019. Plan je izradila grupa omladinaca i omladinki, koji su nosioci aktivnosti omladinskog odjela u BKC Ftankfurt, i predstavili su isti svim prisutnim koji su imali priliku dati svoj doprinos, mišljenja i ideje. Dogovoreni su budući termini i spomenute mogućnosti i smjernice za rad omladine u budućnosti.

Prisutna omladina je prije svega uživala u lijepom i opuštenom druženju iako je ovo bio sastanak radnog karaktera, tako da se večina zadržala još dugo nakon satanaka u prostorijama našeg Centra.

Našoj omladini želimo puno uspjeha u budućem radu.