Menu

Posjeta sejar vaiza BKC Frankfurt

U nedjelju, 27. maja, BKC-Frankfurt posjetio je, kao sejar vaiz, prof. Idriz ef. Memić. Prisutnima se obratio prije teravih namaza govoreći o osnovama islamskog djelovanja, odnosno islamskim šartima. Idriz ef., inače profesor u Berham-begovoj medresi u Tuzli, je na jedan jako poučan, slikovit i jednostavan način podsjetio prisutne o osnovnim šartima Islama, šehadet, namaz, post, zekat i hadž i njihovoj važnosti u životu svakoga pojedinca. Između ostaloga je istakao da treba da budemo stretni što imamo šehadet (svjedočenje da je Allah samo Jedan i da je Muhamed a.s. posljednji poslanik) jer time nas je Gospodar Milostivi odabrao i počatio pa opravdajmo taj izbor. Namaz je osnova, i to je ono za što smo odgovorni i zašto ćemo pitani biti. Namaz u ramazanu se mnogostruko nagrađuje, pa iskoristimo tu priliku. Jedan farz je vrijedan kao sedamdeset farzova van ramazana a obavljen u dzematu dobija vrijednost još dvadeset pet ili dvadeset i sedam puta. Post je veličanstveno djelo, istakao je i to je jedino djelo koje ne pripada čovjeku iako ga izvršava nego pripada Allahu. Zamislite onda vrijednost toga djela. Zekat je davanje djela imetka od sebe sebi, uvjek to imajmo na umu kada o zekatu govorimo i kada ovaj stub Islama izvršavamo. Bit ćemo sretni kada se sa zekatom kao investicijom susretnemo na svjetu budućem.  Hadž je kruna ibadeta te stoga trebamo požuriti sa izvršavanjem ovoga propisa. Ne trebamo se bojati za njega niti ga čuvati, ako ga u mladosti obavimo, jer hadž je tu da nas štiti i da on nas čuva zaključio je svoje izlaganje Idriz ef. Memić.

Nakon teravih namaza nastavljno je ugodno druženje i muhabet u prostorijama BKC-Frankfurt.