Menu

Održana redovna Izborna skupština u BKC Frankfurt

U subotu 15.12. 2018 u džematu BKC-Frankfurt održana je redovna Izborna skupština.

Na sakupštini se po ustaljenoj praksi predstavio Odbor BKC Frankfurt sa svojim izvještajem o poslovanju džemata u protekloj godini. Osim toga spomenute su i smjernice i vizije koje će BKC-Franfurt slijediti u budućnosti kako bi nastavio svoj uspješan put u promoviranju vrijednosti za koje se zalaže i na kojima radi ovaj Centar.

Pored izvještaja odbora prikazene su i pojednosti vezane za vjerske i džematske aktivnosti koje su se dašavale ili su planirane za razne segmente džemata. Tako su se pored imama i predsjednika skupštini kratko obratili i predstavnici BKC hora, omladine, žena i seniora.

Kao što su navikli članovi BKC –Frankfurt su dobili detaljan uvid u transparentan i nadasve stratški i detaljno koncipiran rad ovog džemata, i imali su priliku da postave pitanje i iznesu svoja mišljenja i prijedoge koji su uzeti u razmatranje. A kao potvrda povjerenja u rad džemata i Odbora poslužit će nam činjenica da je kompletan dosadašnji odbor jednoglasno izabran za novi mandat.

Uz čestitke „novom“ poznatom Odboru želimo i dovimo puno uspjeha u radu za dobrobit džemata i zajednice muslimana u cjelini.