Menu

Nastavak projekta “Budi ti, budi jedinstvena!”u BKC Frankfurt

Vrijeme i sredina u kojoj živimo traži od svakog pojedinca brojne, nerijetko i nama samima nepoznate  kompetencije, koje će nam omogučiti da se uspješno predstavimo i zadovoljimo očekivanja. Vrlo često se ta očekivanja i kriteriji okoline osjećaju kao pritisak koji nas a pogotovo mlade blokira i postaje nam teret. Nas cilj i želja, kao i vizija BKC- Frankfurt, jeste ponuditi podršku svojim članovima, pogotovo mladima ,da se formiraju u zdrave, stabilne i jake ličnosti koje će životne izazove uzimati kao stepenice ka uspjehu a ne kao pritisak.

Upravo zbog toga BKC-Frankfurt, kroz projekat “Budi ti, budi jedinstvena” nudi posebnu podršku djevojčicma i djevojkama na putu sazrijevanja, pripremajući ih da “otvorenih očiju” i bez kompleksa ili straha gledaju u budućnost i da hrabro i racionalno donose važne odluke u svojim životima.

U protekla tri mjeseca obrađene su tri teme koje su sastavni dio ovog edukativnog programa. U februaru su djevojke sa eksternim ekspertom radile kreativnu radionicu na temu  “Pojačaj svoje samopuzdanje kroz upoznavanje i analiziranje vlastitog identiteta.” U okviru radionice djevojke su razmišljale i razgovarale na temu svog porijekla, sredine u kojoj se kreću, crtica iz svog karaktrera, trenutnih proukupacija, te želja i ciljeva za budućnost. Kroz vizualizaciju i predstavljanje svoga personalnog “drveta života”, djevojke su se još više međusobno upoznale, i imale priliku razmišljati i razgovarati o sebi i o svemu onome što ih čini “jedinstvenim”.

U martu su djevojke zajedno u obližnjem kinu pogledale novi film na temu diskriminacije. Tema borba protiv svih oblika diskriminacije i prihvatanje drugog i drugačijeg, također je jedan od fokusa ovog projekta. Osim novih znanja i informacija iz filma, koji je rađen prema istinitom događaju, film je prikazan u originalnoj verziji na engleskom jeziku, što je omogučilo djevojkama da prošire svoje poznavanje jezika kojeg, između ostalog uče u školama.

U aprilu je BKC-Frankfurt posjetila predstavnica „Frauennotruf Beratungsstelle“ (Centar za pomoć ženama i djevojkama kod urgentnih slučajeva nasilja fizičkog ili seksualnog karaktera). Naša gošća je predstavila rad ovog Centra, a zatim razgovarla sa djevojkama dajući odgovore na pitanja koja su unaprijed formulisana i poslata na njenu adresu, ali i pitanja koja su se spontano otvarala u diskusiji. Između ostalog definisani su svi mogući oblici nasilnog i nastranog ponašanja prema ženama, kako prepoznati opasne situacije, koja ponašanja su nedopustiva i kako postupiti da ih se izbjegne, kako reagovati u slučaju nasilja, itd.? Djevojke su razmjenile ideje i iskustva, i postavljale jako zanimljiva pitanja sagovornici koja više od dvadeset godina radi sa ženama i djevojkama žrtvama fizičkog ili seksualnog nasilja. Posebno intresantnim bile su informacije o oblicima „Digitalnog nasilje“ i korištenju takozvanih „K-O kapi“ (skirvenih droga) za nasilje prema djevojkama.

Na prvom terminu u februaru, team koji vodi projekat “Budi ti, budi jedinstvena”, priredio je kratko predstavljanje koncepta i strukture roditeljima polaznika ovoga projekta. Pozitivan feedback, kreativni prijedlozi, ponuda konkretne podrške, pohvala i zahvala od strane roditelja, značili su dodatnu motivaciju i inspiraciju BKC-teamu, koji se raduje daljem radu.