Menu

Naš način rada u BKC-Mektebu

Mektebska nastava u BKC-Frankfurt se obavlja po najsavremenijim pedagoškim metodama preuzetim i modificiranim iz iskustva vjerskog obrazovanja djece i omladine na Zapadu. Naš koncept vjerskog obrazovanja se zasniva na modelu po kome se teoretsko i praktično znanje o Islamu prenosi na tri načina.

1.Teoretski dio; odnosno prenošenje teoretskog znanja vezanog za postulate vjere (akaid), poznavanje istorije Islama i pravila ponašanja koja su sastavni dio života svakog Muslimana (ahlak). Ta znanja se vašoj djeci prenose kroz sedmične lekcije o Islamu i životu uopšte. Lekcije su prilagođene uzrastu djece i koncipirane tako da kod polaznika mekteba izazivaju interes i razmišljanje o sebi i svome životu u Islamu. Redovnim dolaskom u mekteb dijete stiče jasnu sliku o tome šta je Islam i u njemu se javlja ljubav prema univerzalnim ljudskim vrlinama koje zagovara Islam.

2. Praktični dio: shodno njihovim mogućnostima djeca uče napamet sure iz časnog Kur’ana i dove koje su im neophodne za obavljanje namaza. Osim toga djeca uz pomoć muallima praktično obavljaju abdest i namaz i uče kako pravilno obaviti iste.

3. Učenje Kur’anskog pisma (Sufara) za one koji još ne znaju učiti Kur’an, kao i učenje Kur’ana za one koji su uspješno savladali Sufaru. Nakon što djeca zajedno prouče cijeli Kur’an naš mekteb organizira svečanost predavanja Hatme.

Džuma namaz se klanja u 15:00 sati.

Ramazanska Vaktija 2020

BKC Videoportal

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spenden- bescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).