Menu

Najvrijednija tri perioda (sahata) u ramazanu

1. Prvi sahat nakon sabaha i nakon izlaska sunca

Rekao je imam Nevevi u svojoj knjizi El-Ezkar: “Znaj da je najvrijedniji period za zikr (u toku dana), nakon klanjanja sabah namaza.”
Bilježi imam Tirmizi od Enesa da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kazao: “Ko klanja sabah-namaz u džematu, potom sjedi u džamiji do izlaska sunca, zikreći – spominjući Allaha, potom klanja dva rekata – to je ravno potpunoj nagradi hadždža i umre.”

2. Zadnji sahat dana tj. pred zalazak sunca

Ovo je jedan od najbolji perioda kada postač treba da dovi, jer Poslanik, sallalahu alejhi ve selleme, veli: “Trojici se dova prima: postaču, onome kome je nepravda učinjena i putniku.” (Tirmizi) Takođe Allahov Poslanik, a.s. je rekao : «Postaču neće biti odbijena ni jedna dova koju uputi Allahu prilikom iftara.» (prenosi Ebn Madže)

3. Vrijeme sehura

To je vrijeme prije početka sabah namaza, a Allah Uzvišeni hvaleći one koji u to doba čine ibadet kaže: “A u praskozorje oprost od grijeha mole.”

subuluselam.wordpress.com

Džuma namaz se klanja u 15:00 sati.

Ramazanska Vaktija 2020

BKC Videoportal

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spenden- bescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).