Menu

Kurs bosanskog jezika za odrasle!

Kurs bosanskog jezika za odrasle je pilot projekat, koji za cilj ima pružanje mogućnosti usavršavanja znanja bosanskog jezika.  Namjenjen je svim odraslim osobama koje osjećaju potrebu i želju za usavršavanjem svog znanja bosanskog jezika. Kurs je besplatan, te će se odvijati u prostorijama našeg Centra.

Projekat počinjemo u martu 2019. godine i planirano je kako slijedi:

  1. Prijava svih zainteresovanih na E-Mail adresu app@bkc-frankfurt.de do 06.03.2019
  2. Svi blagovremeno prijavljeni učesnici će dobiti potvrdu učešća i kratki pismeni zadatak na svoju E-mail adresu
  3. Po prijemu svih zadataka slijedi analiza istih, nakon koje će biti detaljnije koncipiran plan i program nastave, kao i termini

Plan i program nastave nije standardizovan, već će se temeljiti na nivou znanja učesnika, te će se sve vrijeme trajanja kursa prilagođavati istom. Prvobitni plan kursa bazirat će se na analizi pismenih radova (iz tačke c), nakon koje će predavači biti u mogućnosti definisati plan nastave, fokusirajući se na identifikovani prostor za unaprijeđenje.

Predavači su obrazovani mladi ljudi, koji su dobre vještine bosanskog jezika stekli kroz cjelokupno obrazovanje u Bosni i Hercegovini.

Kurs je interaktivan, a učesnici se ovim putem pozivaju na aktivno učešće i konstruktivne prijedloge tokom sveukupnog trajanja kursa. Cilj je zajedničkim djelovanjem osigurati što veću efikasnost, postići što bolje rezultate, te uspostaviti temelj za buduće kurseve bosanskog jezika!