Navigacija

Jednodnevni seminar o Ahlaku

Biti samosvejstan i moralan musliman u bilo kojoj sredini i okruženju postao je izazov sa kojim se susreću sve generacije a omladina naročito. Upravo zbog toga raduje činjenica da je izazovnu temu “Moral / Ahlak” omladina BKC-Frankfurt izabrala za svoj prvi cjelodnevni seminar.

U subotu devetog februara, vec u 10:30 počelo je okupljanje omladine i prirema potrebnog matrijela i uslova za kreativan rad. Učešće u smeniru uzelo je 18 moamak i djevojaka a njihov predavač je bio Munir ef. Hodžić.

Mladi su zajedno kroz radionice definisali šta je ustvari moral, koliko sveobuhvatan je ovaj pojam koji se vezuje za razlog poslanstva. Jer je upravo jedna od glavnih zadaća posljednjeg Poslanika Muhammeda a.s. da upotpuni i usavrši moral i liepo ponašanje ljudi. Definisana je razlika između pojmova ibadet i ahlak, razgovarano je o svakodnevnim moralnim dilemama, posatvljana su pitanja i pronalaženi odgovori koji mogu poslužiti kao osnova za izgradnju moralnosti svake osobe koja ima za cilj vlastito napredovanje.

Na kraju ovog veoma produktivnog seminara doneseni su zajednički zaključci koji su pokazali da je moral nešto što je moguće naučiti, da se moral ogleda u svim oblastima i sferama života te da se musliman kao jedinka treba i dužan je konstantno moralno uzdizati i preispitivati.

Prisutni su u svojim feedback upitnicima izabrali najveće ocjene za kvalitet i organizaciju seminara, i sa ovog druženja otišli motivisani i sretni sa jasnijim vizijama kako mogu svoj život još više uskladiti sa principima vjere i pri tome postići duševno zadovoljstvo i ovosvjetski uspjeh, kao i nagradu na budućem svijetu.

Vrijeme do iftara za Frankfut am Main:Džuma namaz se klanja u 15:00 sati.

Ramazanska Vaktija 2019

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spenden- bescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).

BKC Videoportal

BKC Statistika

  • 1.195.110