Navigacija

Instrukcije i dopunska nastava: BKC-Nachhilfeunterricht

Odjel BKC-omladina je napravio bogat i inovativan program svoga rada u okviru našeg Centra a sa ciljem da se unaprijedi, obogati i proširi postojeća ponuda naših aktovnosti.

Tako je modificiran i detaljno razrađen već postojeći program rada sa učenicima kroz ponudu dopunske nastave i instrukcija vezanih za školsko gradivo.

Dopunsku nastavu će izvoditi kompetentni i obrazovani mladi članovi BKC-Frankfurt. Oni su izradili platformu rada sa učenicima, u kojoj su predvidili sastanke, kao i „online“ praćenje, te mentorstvo.

Team koji nudi instrukcije i mentorska praćenje sastoji od sedam „učitelja / mentora“, a primarno ce se obražđivati školska gradiva iz matematike, njemačkog i engleskog jezika, kao i drugih predmeta ukoliko se ukaže potreba za tim.

Svi prijavljeni učenici će biti registrovani i imat će obavezu ozbiljnog i odgovornog pristupa svome radu.

U prilogu pogledajte detalje vezane za ovaj projekt i upustvo kako se prijaviti na isti.

BKC-omladinskom teamu koji stoji iza ovog projekta, kao i svima onima koji se uključe u njega, želimo puno uspjeha u zajedničkom radu koji nas sve raduje i obogaćuje, i zahvaljujemo za angažman i povjerenje!

INFO

Džuma namaz se klanja u 15:00 sati.

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spenden- bescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).

BKC Videoportal

BKC Statistika

  • 1.218.699