Menu

Druženja žena u BKC Frankfurt

Jedna od osobenosti rada i djelovanja Bošnjačkog Kulturnog Centra u Frankfurtu jeste i poseban fokus na rad sa ženama, po čemu je ovaj Centar postao prepoznatljiv i interesantan partner za suradnju sa gradskim institucijama posvećenim radu sa porodicom.

BKC-Frankfurt konsatntno promovira pozitivne vrijednosti i podstiče svoje članstvo, pa tako i žene da budu aktivni u radu na sebi i u nastojanju da budu od koristi svojoj porodici, društvu u kojem žive i ummetu u cjelini. Brojni su sadržaji koji se nude ženama da bi im džemat bio podrška u svim segmentima i ulogama koje ispunjavaju i sa kojima se susreću kroz životne faze. Tako su u našem Centru u mjesecima januaru i februaru upriličena tri predavanja za žene na različite, a uvijek aktuelne teme.

  • 27. januara smo imali radionicu i izlaganje na temu: „Efektivna komunikacija u porodici“ koje je održala socijalni pedagog iz „Međunarodnog centra za porodicu“ iz Frankfurta. Bila je to prilika da se nauče novi, praktični načini i pristupi komunikaciji u porodici na svim nivoima; kominukacija između djece, djece i roditelja i samih roditelja.

  • 02. februara studentica pedagogije, inače aktivistica u odjelu BKC-omladine održala jako poučno i sadržajno predavanje na temu: „Potrošačke navike i uloga muslimana u globalnoj ekologiji“. Svi prisutni su naučili mnogo o važnosti racionalnog pristupa potrošnji, odnosno kupovini, kroz prizmu aktuelnih globalnih statistika. Paralelno je predstavljena i uloga muslimana, kao „halifa“ na Zemlji, koji će biti odgovorni u kakvom stanju ostavljaju Zemlju generacijama koje dolaze.

  • 09. februara je liječnica homeoptije izlagala na temu „Homeopatija njeni dometi i granice“. Šta je ustvari homeopatija, principi na kojima se ova altenativna metoda liječenja zasniva i način na koji djeluje, samo su neke od tačaka koje su prezentirane. U okviru pradavanja odvojeno je  vrijeme za individualna savjetovanja što je prisutnima bilo od velike koristi.

Predavanje i aktivnosti u BKC-Frankfurt brižno su planirana sa ciljem interdisciplinarne edukacije i približavanja našeg Centra svakodnevnim potrebama članstva, kako bismo pored duhovnih sadržaja odgovorili na zahtjeve vremena i sredine u kojoj djelujemo.

Bitna poruka sa druženja žena u BKC-Frankfurt u prethodna dva mjeseca svakako je hadis: “Ako držiš sadnicu u svojoj ruci, a Sudnji dan je već nastupio, čak i tad, bez imalo dvoumljenja, trebaš da posadiš tu sadnicu”, koji nas direktno poziva na inicijativu, akciju i zdrav odnos prema sebi, svojoj porodici, drugim ljudima, okolini i svemu što postoji.

Sve planirane aktivnosti i ponude BKC-Frankfurt možete detaljno vidjeti na mobilnoj aplikaciji “BKC Frankfurt” koju možete preuzeti na Applestore ili Google Playstore.

Džuma namaz se klanja u 15:00 sati.

Ramazanska Vaktija 2020

BKC Videoportal

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spenden- bescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).