Menu

Dova koju su ashabi svakodnevno učili

Allahu moj, zavoli me i daj da me zavole oni koji Tebe vole.
Daj nam Gospodaru naš, da volimo ono što Ti voliš a da se klonemo onoga što Ti mrziš i prezireš.
Gospodaru moj, tražim od Tebe Tvoju ljubav i ljubav onih koji Tebe vole i ljubav prema djelima koja će me približiti Tvojoj ljubavi.
Gospodaru moj, ono sa čim si me Ti opskrbio, ono sto ja volim učini ga snagom meni da radim ono sto Ti voliš.
A ono što si mi uzeo il uskratio, što nije kod mene učini to slobodnim vremenom za mene da radim ono sto Ti voliš.
Gospodaru, daj da ljubav prema Tebi i onome što Ti voliš budu mi draži od moje porodice i imetka i hladne vode kada budem najviše žedna.
Allahu moj, omili me kod tvojih Meleka, Poslanika i dobrih ljudi.
Allahu moj, učini me da Te volim svim svojim srcem i bićem.
Allahu moj, daj da sva moja ljubav bude prema Tebi, da svaki moj korak bude prema Tebi , svako moje djelo, svaki postupak, riječi, misli budu naklonjeni Tvome zadovoljstvu.

Amin!

Džuma namaz se klanja u 15:00 sati.

Ramazanska Vaktija 2020

BKC Videoportal

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spenden- bescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).