Navigacija

Čuvaj se prvog grijeha Iblisa, Adema i Kabila!

‘Aun ibn Abdullah el-Fadl ibnul-Muhlib je kazivao:

“Čuvaj se oholosti, jer je to prvi grijeh (čin nepokornosti) koji se desio na nebesima. Iblis se uzoholio i odbio pasti na sedždu Ademu, a. s., pa je zbog toga izgnan i proklet sve do Sudnjega dana.

Čuvaj se pohlepe i prevelike žudnje jer je ona prvi grijeh počinjen u Džennetu. Adem, a.s., je žudio (da postane melek nakon Iblisovog nagovaranja), pa je okusio plodove sa zabranjenog drveta i zbog toga prognan iz Dženneta.

Čuvaj se zavisti, jerje ona prvi grijeh počinjen na Zemlji. Kabil je zavidio svome bratu Habilu, pa ga je ubio i počinio veliki grijeh.

Zato se dobro pripazi oholosti, pohlepe i zavisti.”

Iz knjige “Riznica mudrosti muslimanskih velikana”
Autor: Ibrahim Al-Na'mah

 

Džuma-namaz

Džuma namaz se klanja u 15:00 sati.

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spendenbescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).

BKC Videoportal

BKC Statistika

  • 1.157.266