Menu

Kur’an i Tefsir

Sedam neprestanih znakova

854
Autor: Prof Dr. Enes Karić U ovim…

Tefekkur: Poziv na…

1167
Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da…

Crtice o Kur’anu:…

1260
Autor: Prof. dr. Enes Karić Ima jedna…

Crtice o Kur´anu:…

1222
Autor: Prof. dr. Enes Karić Lukmān se…

Ajetu-l-Kursijja: Pojam kursijj,…

1505
Predavanje prof. dr. Samira Beglerovića , održano…

Tumačenje sure Jusuf

1721
Autor: Dr. Muhammed El-Gazali Dok još bijaše dječarac,…

Odgajanje nefsa –…

1944
Nefs je duhovna supstanca koja predstavlja nešto…

Musa, a.s., i…

1505
Autor: Dr. Selman el-Avde Slike djece koja…

“Budi ustrajan na…

1730
Autor: Dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Ovo…

Oni koje Allah,…

2051
Komentar dr. Mustafe Cerića na poglavlje iz…

Pouke i poruke…

1567
Autor: Ahmed Adilović Tako Mi vremena! Čovjek je…

Šta znamo o…

2228
Kur’an ima 114 sura ili poglavlja. Kur’an…

Dopusti Kur’anu da…

1800
Autor: Šejh Selman el – Avde U toku…

Kako se Poslanik,…

2078
Autor: Selman el-Auda Plemeniti ashab Džundub b.…

Priča o Jusufu…

2909
Autor: Muhammad Ratib An-Nabulsi   Svaka priča…

Dvanaest vrela koja…

2074
Autor: Dr. Enes Karić Motiv  “dvanaest   vrela“…

Tumačenje sure El-Gašijeh

1472
Autor: Mehmed Handžić U ovoj suri, koja…

Nadnaravnost plemenitog Kur’ana

1319
Tokom izučavanja Časnog Kur’ana dr. Tarik Es-Suvejdan…

Tefsir sure En-Nahl…

2382
Autor: Muhammed El-Gazali Očigledno je da je…
Džuma namaz se klanja u 15:00 sati.

Ramazanska Vaktija 2020

BKC Videoportal

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spenden- bescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).