Navigacija

Kur'an i Tefsir

Tefekkur: Poziv na razmišljanje

Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o ajetima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili (Sad, 29).…

Crtice o Kur'anu: Važna obznana: I naš prah…

Autor: Prof. dr. Enes Karić Ima jedna kurʼānska obznana u šestoj suri (al-Anʻām / Stoka, 6:162) koja je, sama po sebi, jedna uputa čovjeku…

Crtice o Kur´anu: LUKMĀNOV ŽIVOTNI REZIME

Autor: Prof. dr. Enes Karić Lukmān se u Kurʼānu spominje na dva mjesta, u istoimenoj suri (Luqmān, 31:12-13). Ta sura je proslavila Lukmānovo ime.…

Ajetu-l-Kursijja: Pojam kursijj, cjeline ajeta i specifičnosti

Predavanje prof. dr. Samira Beglerovića , održano u Magribiji džamiji koje je pripremio i priredio Haris Čengić. „Allah je, nema božanstva osim Njega, Živog,…

Tumačenje sure Jusuf

Autor: Dr. Muhammed El-Gazali Dok još bijaše dječarac, iskreni Jusuf osjeti da je on kod Allaha, dž.š., pribran i da mu je On namijenio posebnu…

Odgajanje nefsa – duše

Nefs je duhovna supstanca koja predstavlja nešto profinjeno i koju ne prosežu očne zrake; stvorena je od svjetlosti – a i tjelesa meleka su…

Musa, a.s., i Hidr – ljudski um u…

Autor: Dr. Selman el-Avde Slike djece koja umiru, ili koja su ugušena u plinu, ili koja pate od neizlječive bolesti, potresaju ljudsku savjest i…

“Budi ustrajan na Pravom putu, kao što ti…

Autor: Dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Ovo sadržajno pravilo jedno je od najznačajnijih kur’anskih preporuka i nalazi se u suri Hūd, u kojoj je…

Oni koje Allah, dž.š., ne voli

Komentar dr. Mustafe Cerića na poglavlje iz knjige Ljubav u Kur'anu autora Ghazija bin Muhammada bin Talala Pored prednosti koje je Allah, dž.š., dao ljudima u…

Pouke i poruke sure El-Asr

Autor: Ahmed Adilović Tako Mi vremena! Čovjek je , zaista , na gubitku – osim onih koji vjeruju, čine dobra djela, jedni drugima preporučuju Istinu i jedni drugima…

Šta znamo o Kur'anu

Kur'an ima 114 sura ili poglavlja. Kur'an ima 6236 ajeta-redaka. Kur'an ima 77845 riječi. Kur'an ima 330733 harfova-slova. Kur'an ima 30 džuzeva ili dijelova.…

Dopusti Kur'anu da te potpuno izliječi u Ramazanu

Autor: Šejh Selman el – Avde U toku ovogodišnjeg ramazana bavio sam se razmišljanjem o tzv. hatmi ili završavanju učenja cijelog Kur'ana u toku određenog…

Kako se Poslanik, a.s., približavao Allahu?

Autor: Selman el-Auda Plemeniti ashab Džundub b. Sufjan, r.a., je ispričao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., se jednom razbolio, pa nije ustajao dva-tri dana. Tada je…

Priča o Jusufu a.s. je najduža Kur'anska priča:…

Autor: Muhammad Ratib An-Nabulsi   Svaka priča ima svoj zaplet u kojem su direktno izloženi glavni likovi iz priče, događaji, izlaganje, vrhunac priče, završetak,…

Dvanaest vrela koja se spominju u Kur'anu

Autor: Dr. Enes Karić Motiv  “dvanaest   vrela“ (ithnatā  ‘ašrata ‘aynan ) pomalja se u Kur’ānu na dva  mjesta. Prvi spomen je u suri al-Baqarah…

Tumačenje sure El-Gašijeh

Autor: Mehmed Handžić U ovoj suri, koja nosi ime Suretul-Gâšije, sadržane su najvažnije tačke islamskog vjerovanja. U njoj Allah dž. š. upućuje govor Muhammedu…

Nadnaravnost plemenitog Kur'ana

Tokom izučavanja Časnog Kur'ana dr. Tarik Es-Suvejdan je u kur'anskim ajetima otkrio čudesnu nadnaravnost. Pravio je poređenja i primijetio da se riječ ‘er-redžul’ – čovjek u…

Tefsir sure En-Nahl – Pčele

Autor: Muhammed El-Gazali Očigledno je da je sura En-Nahl objavljena u posljednjem mekkanskom periodu, i to nakon što su konfrontacije izmedu mušrika i vjernika…

INFO

Džuma namaz se klanja u 15:00 sati.

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spenden- bescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).

BKC Videoportal

BKC Statistika

  • 1.241.333