Navigacija

Islamsko Pravo

Dr. Çefli Ademi: Muslime als Bereicherung unserer säkularen…

Der komplette Vortrag von Dr. Çefli Ademi zum Thema “Muslime als Bereicherung unserer säkularen Verfassungsordnung”. 5. Jahresempfang des Muslimrat Münchens im Alten Rathaus in…

Šerijatski pogled na razvod, vjenčani dar i period…

Autor: Mr . Muharem Štulanović Uvod  Iako je terminologija talaka (razvod, disolucija braka), mehra (vjenčani dar) i i’ddeta (postbračno čekanje žene na ponovnu udaju…

Obaveznost hadža i propisi o bedeluku

„Prvi hram podignut za ljude jeste onaj u Beki, blagoslovljen i putokaz svijetovima. U njemu su znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim!…

Islamski propisi o kurbanu

Autor: Prof. Ibrahim Džananović “INNA EA ‘TAJNAK – EL – KEVSER FE SALLI LI RABBIKE VENHAR” (Kur'an, El – kevser, 1-2) “Muhamede! (Dali smo…

Šta je to bid'at – novotarija?*

Novotarija (bid‘at) je izraz za radnju koja se sukobljava i suprotstavlja šeri‘atu. Postoje i novotarije koje se ne sukobljavaju sa šeri‘atom. U novotarijama koje…

Kako razumjevati mezhebe

Autor:Fadil Maljoki Niko nema ekskluzivno pravo na tumačenje vjere / Kada bi neko govorio o islamu bez potrebnog znanja, Muhammed, a. s., bi ga…

INFO

Džuma namaz se klanja u 15:00 sati.

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spenden- bescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).

BKC Videoportal

BKC Statistika

  • 1.241.327