Navigacija

Hadz i Umra

Istinita priča o hadžu: Ti si obavio hadž…

Hadžija Seid iz Egipta, nakon što je obavio obrede hadždža, sjedio je u sali za čekanje na međunarodnom aerodromu u Džedi. S njegove desne…

Vrijednosti prvih dana zul-hidžeta

Autori: Prof. dr. Mehmed Oručević i dr. Senad ef. Agić   Hvala Allahu , Gospodaru, svjetova, Vladaru Sudnjega dana, na nimetima i blagodatima kojima nas daruje.…

Hadž u Islamu

Autor: Dr. Jusuf Ramić Prvi hram sagrađen za ljude jest onaj u Bekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očevidna…

Obaveznost hadža i propisi o bedeluku

„Prvi hram podignut za ljude jeste onaj u Beki, blagoslovljen i putokaz svijetovima. U njemu su znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim!…

Dr. Jusuf Kardavi o hadždžu 3. dio

Gledalac i Štokholma: Moje pitanje odnosi se na organizaciju hadždža, i na tijelo koje rukovodi organizacijom. Mislim da je to izuzetno važan posao, ne…

Dr. Jusuf Kardavi o hadždžu 2. dio

Gledalac iz Amerike: Obavio sam hadždž prije dvije godine. Ono što me posebno zadivilo jeste, upravo, taj skup svih muslimana svijeta na jednome mjestu.…

Dr. Jusuf Kardavi o hadždžu 1. dio

Obredi hadždža nisu puki ritual, nego, hadždž, kao i svaki ibadet u islamu, ima svoj cilj i svoju mudrost, te onaj ko shvati smisao…

INFO

Džuma namaz se klanja u 15:00 sati.

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spenden- bescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).

BKC Videoportal

BKC Statistika

  • 1.240.673