Navigacija

Islamske Teme & Discipline

Namāz – salāt

Autor: Dr. Alimr Fatić Jezičko i terminološko značenje riječi salāt Drugi temelj na kome, prema poznatom hadisu (Buhari, 8), počiva veličanstvena zgrada islama jeste salāt. U bosanskome,…

Korisni savjeti za postizanje skrušenosti u namazu

 Zar ne bi bilo lijepo da imamo neku vrstu štita oko nas dok klanjamo koji bi nas štitio od stvari koje nam odvlače pažnju?…

Devet Poslanikovih, a.s., dova za anksioznost i stres

Evo nekoliko stvari koje trebate raditi kada ste pod stresom i osjećate anksioznost. Oni su sredstvo putem kojeg se rastjeruje strah, zadobiva božiji oprost,…

Brojevi u hadisima: Prvi koji je…

Autor: Dr Fuad Sedić Prvi ko je obznanio i javno učio Kur'an u Mekki pred mušricima U prvo vrijeme poslanstva muslimani nisu smjeli javno…

Ja sam Muhammed i Ahmed

Autor: Rifet Šahinović „A kada Isa, sin Merjeme, reče: O sinovi Israilovi, ja sam vam doista Allahov poslanik, – da vam potvrdim istinitim Tevrat…

Budi blag i ne sudi

Autor: Saudin Cokoja Da li ste znali? – Da Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, amidža Ebu Leheb, nikad nije prihvatio islam i da je…

Crtice o Kur'anu: Važna obznana: I naš prah…

Autor: Prof. dr. Enes Karić Ima jedna kurʼānska obznana u šestoj suri (al-Anʻām / Stoka, 6:162) koja je, sama po sebi, jedna uputa čovjeku…

Crtice o Kur´anu: LUKMĀNOV ŽIVOTNI REZIME

Autor: Prof. dr. Enes Karić Lukmān se u Kurʼānu spominje na dva mjesta, u istoimenoj suri (Luqmān, 31:12-13). Ta sura je proslavila Lukmānovo ime.…

Ako se ne stidiš, čini što želiš

Autor: Dr. Almir Fatić ”Ako se ne stidiš, čini što hoćeš!” (Ebu Davud: 4164) – ovako glasi drevna vjerovjesnička mudrost koja je tradirana do…

Sabur – pola imana

Autor: Prof. dr. Almir Fatić   U Kur'anu se sabur spominje na više od sedamdeset mjesta, gdje se govori o vrijednostima sabura i upućuju…

Imovina na koju se daje zekat

Autor: Dr. Mustafa Hasani Zekat je jedan od pet temeljnih ibadeta. Obaveza davanja zekata propisana je Kur'anom i sunnetom o čemu postoji i saglasnost…

Šest lekcija o produktivnosti iz “Bitke na Bedru”

Autor: Mohammed Faris   Veliki je broj iznimno važnih i inspirativnih lekcija koje možemo naučiti iz “Bitke na Bedru”. Mnoge od tih lekcija nam mogu…

Fidija – “Post” trajno bolesnih iznemoglih lica

Autor: Dr. Mustafa Hasani Ovaj naslov smo namjerno izabrali kako bi skrenuli pažnju naših čitatelja na obavezu davanja fidje za određena lica. Sam naslov ne…

Ramazanska poruka Reisu-l-uleme

U povodu nastupajućeg mubarek mjeseca ramazana, reisu – l – ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović uputio je danas vjernicima…

O Ramazanu

Autor: Amr Halid Ramazan je propisan druge godine po hidžri. Poslanik, s.a.v s., je postio devet ramazana. Ramazan je propisan iste godine kada je…

Ramazanska poruka hafiza Sulejmana Bugarija

Svi smo svjedoci da imamo sve, ali, u biti, nemamo ništa. Stekli smo diplome, medalje i priznanja…Međutim, nećemo jedni druge da priznamo. Sve je…

Ajetu-l-Kursijja: Pojam kursijj, cjeline ajeta i specifičnosti

Predavanje prof. dr. Samira Beglerovića , održano u Magribiji džamiji koje je pripremio i priredio Haris Čengić. „Allah je, nema božanstva osim Njega, Živog,…

Vrijednosti i specifičnosti mjeseca ša'bana

Autor: Zehrudin Junuzović Mjesec ša'ban ar. شعبان osmi je mjesec hidžretske godine. Iako po mnogo čemu izuzeto vrijedan, znamenit i specifičan, zbog činjenice da…

Dr. Çefli Ademi: Muslime als Bereicherung unserer säkularen…

Der komplette Vortrag von Dr. Çefli Ademi zum Thema “Muslime als Bereicherung unserer säkularen Verfassungsordnung”. 5. Jahresempfang des Muslimrat Münchens im Alten Rathaus in…

Detaljno o Miradžu

Autor : Dr. Almir Fatić Veličanstveni događaj Miradža , veličanstveno je opisan do u detalje u brojnim djelima biografske, tefsirske, hadiske i druge literature. Sintezu tih…

Deset hadisa o iskušenjima koji će vam pomoći…

Autor: Ismail Kamdar „Čudno je stanje vjernika,zaista je za njega uvijek dobro,a to nema niko osim vjernik.Ako ga zadesi nešto lijepo, zahvali se Allahu pa…

Hadis Allahovaoga Poslanika a.s. o ´Posljednjem vremenu´

Jednoga dana, na jednom skupu u Ka'bi, Muhammed a.s. je prihvatio rukom halku od kabenskih vrata okrenuo se prema skupljenim muslimanima rekavši: “Braćo muslimani,…

Tumačenje sure Jusuf

Autor: Dr. Muhammed El-Gazali Dok još bijaše dječarac, iskreni Jusuf osjeti da je on kod Allaha, dž.š., pribran i da mu je On namijenio posebnu…

Odgajanje nefsa – duše

Nefs je duhovna supstanca koja predstavlja nešto profinjeno i koju ne prosežu očne zrake; stvorena je od svjetlosti – a i tjelesa meleka su…

Bit će oprošteno onome…

…ko izgovori amin u namazu, pa njegovo aminanje bude zajedno sa aminanjem meleka… …ko nakon što imam kaže: semi'allahu limen hamideh, kaže: Rabbena lekel-hamd,…

Koristi donošenja salavata

Jedan od najlakših ibadeta, koje čovjek može činiti u svome životu jeste donošenje salavata na Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Donosimo vam neke od koristi i plodova…

Želiš li …

Niko nikada ne treba biti depresivan zbog njegovog trenutnog stanja sve dok ide putem koji vodi u Džennet. Postizanje Dženneta je veliki cilj kojeg…

Koju dovu učiti pri donošenju odluke?

  Autor: Dr. Hazem Said i Maha Ezzeddine Jabir ibn Abdullah prenosi da je Poslanika a.s učio ashabe da klanjaju istiharu namaz u svakoj prilici. Rekao…

Ljudska veličina Muhammeda a.s.

Taberani bilježi predaju od Ebu Lejle, r.a., koji je rekao: Bili smo s Vjerovjesnikom, s.a.v.s., i on nam je rekao: „Ebu Sufjan je u…

Tesavvuf – put do ihsana

Autor: Dr. Almir Fatić Islam, iman i ihsan predstavljaju, shodno onom tzv. Džibrilovom hadisu (Buhari, 50), cjelinu naše vjere (dina). Prvi termin, islam, postao je ime za cijeli…

Najbolje djelo nakon obaveznih farzova je obradovati vjernika

Autor: Dr. Fuad Sedić Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko otkloni od vjernika neku od dunjalučkih nedaća, Allah, dž.š., će…

Poslanikova preporuka: Kratka riječ koja čovjeku koristi

U poznatom ašeretu Kema erselna iz sure El-Bekare nalazi se ajet “O, vjernici tražite pomoć sebi u strpljivosti i obavljanju namaza! Allah je doista na strani…

Tako je govorio Hasan el-Basri: O odnosu prema…

Autor: Džemaludin Ebu -l- Feredž ibnu -l- Dževzi Prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Hoće li ljudi i zbog čega drugog biti bačeni…

Zapostavljeni sunnet koji otklanja iskušenja i donosi blagodati

Autor: Aid El-Karni Sedžda zahvalnosti je čin koji je u skladu sa Poslanikovim, s.a.v.s., ponašanjem prilikom ostvarenja neke blagodati ili otklanjanja nekog problema i iskušenja.…

Ašura – 10. dan Muharrema

Autor: Zehrudin Junuzović Značenje riječi ašura U arapskome jeziku izraz ašura je izvedenica iz riječi ašara, što znači deset. U islamskoj terminologiji ovaj izraz se…

Poslanikov a.s. savjet za dobro pamćenje

Tirmizi, rahmetullahi alejh, bilježi predaju od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je rekao:”Jednom prilikom, dok smo mi bili u prisustvu Allahovog Pejgambera, sallallahu alejhi…

Hidžra – plan i strategija

Autor: Salih Čolaković Na pragu smo Nove hidžretske 1439-e godine. Možda je ovo lijepa prilika da se da odgovor na jedno izuzetno značajno pitanje,…

Dvije dove koje je Poslanik, a.s., najviše učio

Autor: Hussin Ahmed Abdul-Kader Dova je veliki oblik ibadeta u islamu, a Allah Svemogući nam je naredio da učimo dove. Uzvišeni kaže: “Gospodar vaš je…

Priča o istinskoj ljubavi: Lice joj se zarumenilo,…

Autor: dr. Zuhdija Adilović Ebul-As je došao kod Poslanika, s.a.v.s., i rekao mu: “Ja hoću da oženim tvoju najstariju kćerku Zejnebu.” Poslanik, s.a.v.s., odgovori:…

Kako je Muhamed a.s. odgajao djecu

“Hajde, bježi tamo!“ „Prestani, smetaš mi!“ Zar se ovo danas ne smatra „normalnim“, u većini društvenih krugova, da se odrasli obraćaju djeci ovakvim tonom…

Borba protiv oholosti na primjeru ashaba

Autor: Dr. Fuad Sedić Abdullah ibn Selam ibn Haris, Ebu Jusuf je bio jevrejski rabin koji je živio u Jesribu, tj. u Medini. Bio…

Šerijatski pogled na razvod, vjenčani dar i period…

Autor: Mr . Muharem Štulanović Uvod  Iako je terminologija talaka (razvod, disolucija braka), mehra (vjenčani dar) i i’ddeta (postbračno čekanje žene na ponovnu udaju…

Zadivljujući savjeti Poslanika, s.a.v.s., Enesu, r.a.

Autor: Muhammad bin Harun U izuzetnom, i njemu svojstvenom stilu, Allahov Poslanik, s.a.v.s., dao je neprocjenjive savjete svome slugi Enesu, r.a. Enes ibn Malik, r.a., prenosi…

Vjerski značaj, smisao i svrha kurbana

Autor: Kasim Dobrača Sama riječ kurban, općenito, u širem smislu, znači žrtva i ono što se žrtvuje. U užem vjerskom smislu, uobičajenom kod naših…

Kako dočekati, provesti i iskoristiti lejletul kadr

Od sabaha lijepo je skrušeno sprovesti i obaviti sabahski zikr, posebno stotinu puta izgovarati „la ilahe illallahu vahdehu la šerike leh. Lehul mulku we…

Bitka na Bedru

Autor: Karen Amstrong Na početku , Muhammed a. s. se borio prema tradicionalnim pravilima, ali u januaru 624. godine, upravo prije promjene kible, doživio…

Vrijednost ibadeta posta za vrijeme velikih vrućina i…

Autor: dr. Senad Agić U jednoj narodnoj predaji se govori kako čovjek nije želio odbaciti svoje cipele koje su ga žuljale i bol nanosile,…

Ramazan: Oslobađanje od iluzije

Autor: Tarik Ramadan Ramazan je stigao i s njegovim dolaskom muslimani će ući u jednu od najboljih i najljepših škola života. Mjesec posta je…

Primjer kako se dova postača ne odbija

Prve generacije muslimana su dosta pažnje posvećivali dovi , a posebno u mjesecu ramazanu, insistirajući na njoj tokom cijelog mjeseca: na sedždama, nakon namaza, pred…

Najvrijednija tri perioda (sahata) u ramazanu

1. Prvi sahat nakon sabaha i nakon izlaska sunca Rekao je imam Nevevi u svojoj knjizi El-Ezkar: “Znaj da je najvrijedniji period za zikr…

Džuma-namaz

Džuma namaz se klanja u 13:00 sati.

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spendenbescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).

BKC Videoportal

BKC Statistika

  • 1.116.983