Navigacija

BKC-hor u novom ruhu i sa velikim ciljevima

BKC-Frankfurt ulaže veliki trud u rad svojih odjela i podstiče ih na što bolje rezultate. Jedan od BKC-odjela je i BKC-hor, koji okuplja djecu i omladinu svih uzrasta. Od strane odgovornog team-a koji vodi hor izrađen je koncept za rad sa horom kao i strateški ciljecv koji se žele ostvariti kroz djelovanje BKC-hora.

BKC-Odbor je odobrio ponuđeni koncept i ujedno za to predvidio odgovarajući budžet za realizaciju i optimalne uslove za rad. Prva investicija i možda za početak i  najvažnija je bila za naš mladi i perspektivni hor obezbjediti lijepe i prikladne haljine. Djevojke i djevojčice su presretne preuzele svoje haljine i odmah su imale prvu priliku da se kroz fotoshooting uvjere kako sad uz lijepe glasove imaju i predivnu nošnju za njihove nastupe. Članovi hora se za jedan nastup se već sad posebno raduju, a to je nastup u gradu Frankfurtu.

U BKC-horu ima mjesta za sve one koji žele da izvode ilahije, i radovat će nas ako nam se obratite.

INFO

Džuma namaz se klanja u 15:00 sati.

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spenden- bescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).

BKC Videoportal

BKC Statistika

  • 1.241.331