Menu

Ikrar dova u BKC Frankfurt

U nedjelju,  29.08.2018 u prostorijama BKC Frankfurt proučena je Ikrar dova za  devet naših ovogodišnjih hadžija.

Hadž je jedna od pet temeljnih islamskih dužnosti, i svaki musliman koji je punoljetan, imućan i zdrav dužan je da jednom u životu hodočasti Ka’bu u Meki, boravi na Arefatu, obiđe Safu i Mervu i obavi druge dužnosti koje su vezane za ovaj ibadet.

Kao što je običaj u našoj domovini, a što se redovno praktikuje i u našem Centru, ispračaj hadžija se smatra posebno svečanom prilikom. Tako je najprije održano prigodno predavanje, potom je zatražen halal za hadžije i proučena je Ikrar dova za devet hadžija, nakon čega je nastavljeno druženje u našim prostorijama.

BKC-Frankfurt želi svojim kao i svim drugim ovogodišnjim hadžijama hairli put i primljen hadž.