Menu

O nama

bkc_about_us

U ime Allaha, Milostivoga, Samilosnog.

Prirodna je potreba svakog čovjeka koji živi daleko od svoje domovine da ostane u kontaktu sa vjerom tradicijom i kulturom uz koju su ga odgajali njegovi roditelji a koja je prenošena s koljena na koljeno, sa generacije na generaciju.

Isto tako svaki pojedinac ima prirodnu potrebu i nagon da se integriše u društvo u kojem živi. Bošnjaci koji žive u Frankfurtu i njegovoj okolini su septembra 2003 godine osnovali Bošnjacki Kulturni Centar Frankfurt e.V. sa željom da kroz taj Centar zadovolje svoje vjerske i kulturne potrebe te da se, kao zdrave ličnosti, koje su svjesvne svoga identita, svoje  prošlosti ali i svoje budućnosti uspješno integrišu u društvo u kome žive.

Te, sada već daleke 2003, osnivači BKC-Frankfurt nisu mogli ni naslutiti sa kakvim će se izazovima, mogučnostima i potencijalima susresti u vremenu koje dolazi.

Iza nas su uspješne godine u kojima smo:

·        povećali broj članstva za 1000%

·        napravili veliki broj uspješnih projekta

·        uvezali svoje članove

·        definisali strategiju i put kojima ćemo postići postavljene ciljeve

·        te postali prepoznatljivi, kako u SR Njemačkoj tako i u Bosni i Hercegovini.

Naša želja je da i Vi postaneta djelom ovog projekta; jer mi želimo postići sreću za nas, za naše porodice i za drušvo u kojem obitavamo. Želimo moralno, zdrave, jake i uspješne generacije koje stasavaju, svjesne svoje vjere, kulture, tradicije, vrijednosti znanja i izazova koji se nameću pred njima. Takve generacije su svjesne da uz vjeru u Jednoga Boga – Allaha dž.š. njihove želje i ciljevi postaju mogući i dostižni.

Zato Vas pozivamo da postanete djelom ovoga uspjeha, jer BKC-Frankfurt uspješno spaja ljude i otvara nove horizonte.

Za sve detaljne informacije, preuzmite brošuru u PDF formatu

d49e43ecbc31a847559687099915b1e4

Džuma namaz se klanja u 14:00 i u 15:00 sati.

Dobrovoljni prilog – Donacija – Spende

Sa vašim dobrovoljnim prilogom podržavate naš volonterski rad. Za svaku vašu donaciju dobit će te potvrdu o dobrovoljnom prilogu (Spenden- bescheinigung) koju možete koristit za poreske olakšice (Steuererklärung).

BKC Videoportal